Ympäristö

Ympäristönäkökohdat ohjaavat toimintaamme.

Ympäristön vaaliminen on tärkeä osa jokapäiväistä toimintaamme.

Jo tunnuslauseemme "Puhtaasta luonnosta hyvää valmista ruokaa" kertoo, että ympäristön vaaliminen on tärkeä osa jokapäiväistä toimintaamme. Ympäristöasiat ovat osa toimintajärjestelmää, jolle on myönnetty ympäristösertifikaatti vuonna 2003. Saarioinen on sitoutunut Kansainvälisen kauppakamarin Kestävän kehityksen periaatteisiin jo vuonna 1991. Ilmastotalkoisiin Saarioinen osallistuu energiankäyttöään tehostamalla. Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen Saarioinen liittyi ensimmäisenä elintarvikeyrityksenä vuonna 2007 ja sitoutui sopimuksessa tehostamaan energiankäyttöään 9 prosenttia ajanjaksolla 2008-2016. Saarioinen saavuttaa tavoitteet jo suunniteltua aiemmin.

Tuotantolaitoksissa ympäristötyön painopisteet ovat materiaalien tehokas käyttö ja energian käytön tehostaminen. Laitoksille on laadittu ympäristöohjelmat, joiden avulla parannetaan toimintaa. Kehitystyön onnistumista seurataan ympäristömittareiden avulla. Tavoitteena on vähentää hyödyntämättömän eli kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää sekä käyttää vettä ja energiaa säästeliäästi.

Asiakkaamme kokevat tuotepakkaukset joskus ongelmaksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että ruokahävikki aiheuttaa ehdottomasti suurimman ympäristökuormituksen elintarvikeketjussa ja pakkauksen tehtävä on suojata elintarviketta. Pakkauksien käyttäjiä koskevat lakisääteiset hyötykäyttövelvoitteet. Saarioinen on liittynyt Pakkausalan ympäristörekisteri PYR Oy:hyn ja hoitaa sitä kautta hyötykäyttövelvoitteensa. 

 


Jaa sivun sisältö: