Saarioinen Oy

Tubecon

Saarioisten äidit olivat mukana Tubeconissa 2018 ja kyselimme silloin, mitkä ovat nuorten suosikkipizzatäytteet. Olemme mukana Tubeconissa myös tänä vuonna ja maistatamme uutuuspizzaamme, joka on tehty Tubeconissa saamiemme täytesuosikkien perusteella.

Nyt voit voittaa liput Tubeconiin jättämällä yhteystietosi alla olevalle lomakkeelle 14.6.2019 mennessä. Arvomme 50 lippua (1 kpl/hlö). Arvonta suoritetaan 17.6. ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Tubecon järjestetään Helsingin messukeskuksessa 16.-17.8.2019. Tubecon.fi

Säännöt

1.1 Järjestäjä

Saarioinen Oy, PL 108, 33101 Tampere, jatkossa Saarioinen.

1.2 Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt pois lukien työntekijät niistä yhtiöistä, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa.

1.3 Kampanja-aika

Kampanja alkaa 7.5.2019 ja päättyy 14.6.2019.

1.4 Kuinka voi osallistua kilpailuun

Kilpailuun osallistuvat kaikki kilpailulomakkeen täyttäneet henkilöt osoitteessa www.saarioinen.fi/tubecon.

1.5 Kilpailu on vastikkeeton

Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen ostamista.

1.6 Palkinto ja arvonta

Kilpailuun osallistujien kesken arvotaan 50 kappaletta 2 päivän pääsylippuja Tubecon-tapahtumaan 16.-17.8.2019. Yhden palkinnon arvo on 50 euroa. Jokainen voittaja saa yhden lipun. Palkintoa ei makseta rahana eikä sitä voi vaihtaa muuhun tuotteeseen.

1.7 Järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuu kilpailun osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoon.

1.8 Arpajaisvero

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä ilmoitetusta palkinnosta.

1.9 Palkinnon luovutus / julkisuus

Järjestäjä ilmoittaa voitosta voittajille henkilökohtaisesti sähköpostin välityksellä tai soittamalla 28.6.2019 mennessä.

1.10 Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja kampanjaan liittyviä järjestäjän päätöksiä.

1.11 Osallistujien sähköpostiosoitteiden kerääminen

Saarioinen voi olla yhteydessä kilpailuun osallistuneisiin myös kilpailun jälkeen uusien tuotteiden ja ideoiden kehittämiseksi. Vain niihin henkilöihin, jotka kilpailusivulla ovat antaneet suostumuksensa mahdolliseen yhteydenottoon, voidaan olla yhteydessä.

 

Rekisteriseloste

 

Saarioinen Oy Tubecon-kampanjarekisteri

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

 

1. Rekisterinpitäjä

Saarioinen Oy Järvensivuntie 1, 33100 Tampere Puh. 03 244 7111

2. Saarioinen Oy:n Tubecon-kampanjan rekisteriasioista vastaava henkilö

Maarit Piela-Liesalho Saarioinen Oy Järvensivuntie 1, 33100 Tampere Puh. 03 244 7111 sähköposti: etunimi.sukunimi@saarioinen.fi

3. Rekisterin nimi

Saarioinen Oy – Tubecon -kampanjarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Tubecon-kampanjaan henkilötietojen keräämisen tarkoituksena on Saarioinen Oy:n ja kampanjaan osallistuvan henkilön välinen yhteydenpito sekä Saarioinen Oy:n liiketoiminnan kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Tubecon-kampanjan rekisteri sisältää ainoastaan seuraavia tietoja: Etunimi Sukunimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Suoramarkkinointilupa Selain IP-osoite Osallistumisaika kilpailuun

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön Tubecon-kampanjan kilpailua varten nimenomaisesti luovuttamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle 1.8.2019 asti, jonka jälkeen tiedot hävitetään. Rekisteröidyn tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti talletetut tiedot Rekisteritiedot säilytetään SQL-tietokannassa asianmukaisesti suojatulla palvelimella. Rekisteritiedot ovat vain rekisterin pitäjän määrittelemien henkilöiden käytettävissä.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastus on maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta Toimintaohjeita rekisteröidylle.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa: Maarit Piela-Liesalho, Saarioinen Oy Järvensivuntie 1, 33100 Tampere Puh. 03 244 7111 sähköposti: etunimi.sukunimi@saarioinen.fi

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta "Toimintaohjeita rekisteröidylle". Korjauspyyntö tulee osoittaa: Maarit Piela-Liesalho, Saarioinen Oy Järvensivuntie 1, 33100 Tampere Puh. 03 244 7111 sähköposti: etunimi.sukunimi@saarioinen.fi

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä tietoja kohdassa 4 mainittuihin tarkoituksiin. » Tietosuojaseloste