Saarioinen Oy

Rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi:

Saarioinen Oy:n kuluttajarekisteri.

 

2. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot:

Saarioinen Oy
Järvensivuntie 1, PL 108
33101 Tampere
Puhelin: (03) 244 7111

 

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö:

Anu Lehtinen, viestintäpäällikkö
Anne Metsä-Simola, viestintäsuunnittelija

Saarioinen Oy
PL 108
33101 Tampere
Puhelin: (03) 244 7111
etunimi.sukunimi @ saarioinen.fi

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Saarioinen Oy:n ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito; Saarioinen Oy:n liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen; tilastollisen- ja markkinatutkimuksen tekeminen; Saarioinen Oy:n mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi.

 

5. Rekisterin tietosisältö:

Henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, kirjeitse postin kautta, internetin kautta, henkilökohtaisesti paikan päällä tai muulla vastaavalla tavalla).

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Osoitetietoja voidaan luovuttaa Saarioinen Oy:n julkaisujen postituksesta vastaavalle postitusyritykselle, mutta vain Saarioinen Oy:n julkaisujen postitusta varten.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään ja ne on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, joka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukitussa ja suojatussa tilassa.

 

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on mahdollista erota palvelusta sekä kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

 

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.