Saarioinen Oy

Avainluvut

Konsernin avainluvut 

  2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto (mEUR)  259,6 282,3 326,4 334,2 334,5
Liikevaihdon muutos  -8,1 % -13,5 % -2,3 % -0,1 % 2,4 %
Liikevoitto (mEUR) -0,2 3,1 10,6 3,5 6,8
- % liikevaihdosta -0,1 % 1,1 % 3,2 % 1,0 % 2,0 %
Tulos ennen satunnaisia eriä (mEUR)  0,8 2,0 9,5 1,9 5,5
- % liikevaihdosta 0,3 % 0,7 % 2,9 % 0,6 % 1,6 %
Nettoinvestoinnit (mEUR)  10,2 7,3 6,8 13,3 17,7
Sijoitetun pääoman tuotto 1,4 % 2,1 % 6,2 % 2,2 % 4,0 %
Omavaraisuusaste * 59,0 % 59,9 % 56,2 % 55,6 % 55,6 %
Maksuvalmiusaste * 1,6 1,8 1,5 1,2 1,1
Henkilöstö keskimäärin * 1325 1340 1752 1970 2028
           

* kauden lopussa