Saarioinen Oy

Henkilöstö

Uudistusten vuosi


Vuoden aikana valmistuneiden kehityshankkeiden perusteella saatiin jo ensimmäisiä merkkejä siitä, että myös asiakkaat ovat huomanneet positiivisen suuntauksen ja tuoreen innostuksen. Työ jatkuu koko strategiakauden ja pitkäjänteisen otteen odotetaan tuovan toivottuja tuloksia.Keväällä 2014 käynnistetty strategiatyö pääsi täyteen vauhtiin vuonna 2015, jolloin monella eri rintamalla toteutettiin suunniteltuja, kasvua tukevia hankkeita. Uuden strategian mukaisesti vuoden 2015 alussa otettiin käyttöön myös uusi organisaatiomalli, joka rakennettiin vastaamaan paremmin markkinoiden tilannetta. Malli toi monille saarioislaisille uusia tehtäviä ja vastuita, ja sen tavoitteena olikin samalla tukea innostunutta ja eteenpäin katsovaa työskentelyilmapiiriä.

Muutoslähettiläät oppaina uusille poluille

Henkilöstöä koskeva kehityshanke on yksi merkittävimmistä uusista projekteistamme. Tavoitteenamme on, että jokainen työntekijä voi vaikuttaa osaltaan strategian toimeenpanoon ja ymmärtää oman työnsä merkityksen uuden strategian toteuttamisessa. Tätä tavoitetta tukemaan käynnistettiin keväällä 2015 haku sisäisiksi muutoslähettiläiksi.

Muutoslähettiläät tulevat toimimaan vetäjinä Työyhteisötaidot-nimisissä työpajoissa. Muutoslähettiläitä rekrytoitiin kaikilta paikkakunnilta sekä kaikista henkilöstöryhmistä kaikkiaan 14. Työpajat käynnistyvät kuluvana vuonna.

Henkilöstötyökaluja uudistetaan

Vuonna 2014 käyttöön otettu uusi HR-järjestelmä on palvellut tehokkaasti rekrytoinnissa, ja vuoden 2015 aikana sen käyttöä laajennettiin kehityskeskusteluihin sekä osaamisen hallintaan. Palkanmaksu tullaan siirtämään samaan järjestelmään vuoden 2016 aikana.

Vuoden 2015 aikana varhaisen välittämisen mallia on kehitetty, ja esimerkiksi sairauspoissaolojen aleneva linja on saatu säilytettyä erinomaisen hyvin. Myös työkyvyttömyyseläkkeitä on pystytty edelleen vähentämään. Varhaiseen välittämiseen tullaan panostamaan myös jatkossa.