Saarioinen Oy

Markkinatietoa

Markkinatilanne oli vuonna 2015 edelleen haastava – terveellisyys- ja hyvinvointitrendiin vastaavilla tuotteilla suuri suosio.

Markkinatilanne vuonna 2015 edelleen haastava – terveellisyys- ja hyvinvointitrendiin vastaavilla tuotteilla suuri suosio

Koko elintarvikealaa koskeva kaupan hintakilpailu ja kotimaisen kuluttajakysynnän lasku vaikuttivat vuonna 2015 myös Saarioisten toimintaan. Saarioinen säilytti kuitenkin vahvan asemansa valmisruokien ja marjavalmisteiden markkinajohtajana.

Vuonna 2015 päivittäistavaroiden myynti supistui kokonaisuudessaan 0,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuoden aikana kova hintakilpailu vaikutti myynnin kehitykseen, ja päivittäistavaroiden hinnat laskivatkin lähes 2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Saarioisten tuoteryhmissä kokonaismyynti noudatteli päivittäistavaroiden myynnin kehitystä, mutta Saarioisten myynnin kehitys jäi hieman markkinoiden kehityksestä.

Hintakilpailusta huolimatta kuluttajien käyttäytymisessä näkyy selvää pirstaloitumista. Osalle kuluttajista hinta on yhä tärkeämpi valintakriteeri, kun taas osa on valmis maksamaan tuotteiden lisäarvotekijöistä, kuten omaa hyvinvointia tukevista ominaisuuksista ja ekologisuudesta.

Myydyistä yhden hengen valmisaterioista jo puolet keittoja ja salaatteja

Terveellisyys- ja hyvinvointitrendit näkyivät valmisruokatuoteryhmän myynnissä: muun muassa heti syötävien salaattiaterioiden ja mikrokeittojen myynti kehittyi positiivisesti. Näiden segmenttien osuus valmiiden yhden hengen aterioiden myynnistä on jo puolet.

Saarioinen lanseerasi syksyllä 2015 yhden hengen aterioihin Balanssi-tuotesarjan, jonka tuotteet pohjautuvat ravitsemussuosituksiin. Kuluttajien palaute sarjasta on ollut positiivista.

Myynnin kasvu on jatkunut myös hyvinvointitrendiin vastaavissa välipalatuotteissa. Puurot-segmentin myynti kasvoi selkeästi, ja uudenlaiset marjaisat Vispis-välipalatuotteet ovat myyneet erittäin hyvin.

Lihavalmistetuotteissa raakamakkaroiden myynti kehittyi merkittävästi edellisvuoteen verrattuna ja Saarioinen on segmentissä selkeä markkinajohtaja. Raakamakkaratuotteita on ostanut vasta joka kymmenes suomalainen kotitalous, joten segmentissä on vielä paljon kasvupotentiaalia.

Foodservice-markkina edellisen vuoden tasolla

Foodservice-markkinoilla valmisruoan, lihavalmisteiden ja lihan yhteenlaskettu volyymi oli vuonna 2015 hivenen edellisvuotta suurempi. Vuoden 2014 loppupuolella kasvuun kääntynyt myynti pikaruokamarkkinoilla jatkui myös vuonna 2015. Kokonaisuudessaan ulkona syöminen jatkui edellisen vuoden tasolla. Saarioisten Foodservice-myynninkehitys jäi hieman jälkeen Foodservice-markkinakehityksestä. Saarioinen säilytti kuitenkin markkinajohtajuuden valmisruokatuoteryhmässä.