Saarioinen Oy

Vastuullisuus

Saarioisten toiminnan tarkoitus on luoda kuluttajalle puhtaista raaka-aineista vastuullisesti tuotettuja makuelämyksiä.

Toiminnassamme korostuvat arvot ovat asiakaslähtöisyys, kannattavuus, vastuullisuus ja ihmisten arvostus. Tämän mukaisesti pyrimme toimimaan hyvänä yrityskansalaisena kantaen vastuuta yhteiskunnassa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön huomioiden.

Saarioisissa vastuullisuutta ohjaavat paitsi lait, myös erilaiset kansalliset ja kansainväliset sopimukset.  Esimerkiksi vuonna 2013 julkaistut Eettiset periaatteemme pohjautuvat YK:n Global Compact -periaatteisiin, joita olemme sitoutuneet noudattamaan. Sen mukaisesti raportoimme vuosittain vastuullisuustoiminnastamme COP (Communication on Progress) -raportilla Global Compact -yhteisölle. Järjestyksessään toinen raporttimme valmistui vuoden 2015 kesäkuussa. Vuonna 2015 saimme valmiiksi myös BSCI:n mukaisissa riskimaissa sijaitsevien tavarantoimittajien sitouttamisen Saarioisten tavarantoimittajien eettisiin toimintaohjeisiin.

Vastuullisuus on kiinteä osa johtamisjärjestelmäämme, jossa sertifioituja menettelytapoja ovat laatu-, ympäristö- ja elintarviketurvallisuusjärjestelmä. 

Hyvän omantunnon ruokaa

Päivittäin käytettävien elintarvikkeiden valmistajana tiedostamme vastuumme ihmisistä – sekä valmistamaamme ruokaa syövistä että sitä valmistavista. Tuotteidemme korkean laadun takaavat puhtaat ja ensiluokkaiset raaka-aineet sekä läpinäkyvä ja luotettava tuotantoketju. Käyttämistämme raaka-aineista yli 70 prosenttia on Suomesta, mikä pitää yllä maamme omavaraisuutta ja työllistää myös alkutuotannossa. Tuotantolaitoksemme ovat merkittäviä työllistäjiä omilla paikkakunnillaan Kangasalla, Huittisissa, Valkeakoskella ja Viron Raplassa.

Johtavana valmisruuan valmistajana haluamme kantaa vastuumme myös suomalaisten ravitsemuksesta. Vuonna 2015 panostus ravitsemusvastuuseen näkyi monin tavoin. Keväällä teimme päätöksen ottaa jodioidun suolan käyttöön tuotantolaitoksillamme Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksen mukaisesti. Lanseerasimme myös Balanssi-sarjan, jonka tuotteet on kehitetty ravitsemussuositusten mukaan. Vuonna 2015 yhtiöön palkattiin ravitsemusasiantuntija ja ravitsemusvastuuohjelman kehittäminen aloitettiin.

SMETA-auditointi päätökseen

Vuoden 2015 keväällä saimme päätökseen SMETA-vastuullisuusauditoinnit kaikilla paikkakunnilla, joissa toimimme. SMETA-auditoinnissa arvioitiin Saarioisten toimintaa työturvallisuus- ja työterveysasioissa sekä työoloissa ja ympäristöasioissa aina palvelutoimittajien toimintaan saakka. Auditoinnin yhteydessä havaittiin muutamia toimintaamme kehittäviä poikkeamia, jotka korjasimme välittömästi kuntoon.

Saarioinen Oy:n sitoutuminen kansallisiin ja kansainvälisiin sopimuksiin:

Sopimus ja liittymisvuosi

1991 Business Charter on Sustainable Development Principles for Environmental Management

2007 Elinkeinoelämän keskusliiton energiatehokkuussopimus

2013 Global Compact  -jäsenyys englanninkielinen COP-vastuullisuusraportti 2015

2014 Hyvän kauppatavan periaatteiden noudattaminen ja rekisteröinti

2014 Sedexin jäsenyys

Mikä on SMETA?

Lyhenne tulee sanoista Sedex Members Ethical Trade Audit. SMETA-4-Pillar  -auditointi kattaa seuraavat osa-alueet:

  • työturvallisuus
  • ympäristö
  • työolot
  • korruptionvastaisuus

SMETA-auditoinnit pohjautuvat sopimuksiin ja auditointeihin:

  • YK:n työjärjestö ILO:n yleissopimus
  • ETI Base Code (eettisen kaupankäynnin perusohjeisto)
  • SA8000 (standardi sosiaalisen vastuun menettelytavoista)
  • ISO14001 (ympäristöstandardi)
  • eri teollisuusalojen omat periaatteet

Mikä on Sedex?

Lyhenne tulee sanoista Supplier Ethical Data Exchange. Sedex on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka mahdollistaa eettisten auditointien tulosten jakamisen halutuille asiakkaille.

Sedex-organisaatio haluaa kehittää vastuullisia ja eettisiä liiketoimintatapoja toimitusketjuissa koko maailmassa.

Sedex aloitti toimintansa vuonna 2004. Saarioinen liittyi jäseneksi vuoden 2014 lopussa.