Saarioinen Oy

Avainluvut

Tutustu keskeisiin Saarioisen vuoden 2016 avainlukuihin.

Konsernin avainluvut

  2016  2015 2014 2013 2012
Liikevaihto (mEUR)  255,1 248,4 282,3 326,4 334,2
Liikevaihdon muutos   2,6 % -8,1 % -13,5 % -2,3 % -0,1 %
Liikevoitto (mEUR) 6,2 -0,2 3,1 10,6 3,5
- % liikevaihdosta  2,4 % -0,1 % 1,1 % 3,2 % 1,0 %
Tulos ennen satunnaisia eriä (mEUR)  5,5 0,8 2,0 9,5 1,9
- % liikevaihdosta  2,2 % 0,3 % 0,7 % 2,9 % 0,6 %
Nettoinvestoinnit (mEUR)  7,8 10,2 7,3 6,8 13,3
Sijoitetun pääoman tuotto  4,4 % 1,4 % 2,1 % 6,2 % 2,2 %
Omavaraisuusaste * 58,6 % 59,0 % 59,9 % 56,2 % 55,6 %
Maksuvalmiusaste *  1,8 1,6 1,8 1,5 1,2
Henkilöstö keskimäärin * 1 326 1 325 1 340 1 752 1 970

*kauden lopussa

Avainluvut graafeina

 

Henkilöstögraafit

 

 

 

 

 Ympäristögraafit