Tuotevalikoima

Laadukkaita ja herkullisia tuotteita moniin tarpeisiin.

Saarioinen valmistaa lähiruokaa suomalaisille kuluttajille. Tällä ymmärrämme, että tuotteet on valmistettu pääsääntöisesti kotimaisista raaka-aineista Suomessa. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Kangasalla, Valkeakoskella ja Huittisissa.

Hyvä maku varmistetaan tuotannossa olevia tuotteita jatkuvasti seuraamalla ja testaamalla.

Tuotevalikoimamme on laaja, monenlaisia valmisruokia, lihaa ja lihavalmisteita, salaatinkastikkeita ja marjavalmisteita. Vuosien kokemus on opettanut meitä tunnistamaan suomalaisten makumieltymykset. Kehitämme tuotevalikoimaamme sekä kuluttajien että vähittäiskauppa- ja suurkeittiöasiakkaiden tarpeet huomioon ottaen. Haluamme valmistaa herkullisia, turvallisia ja helppokäyttöisiä tuotteita. Hyvä maku varmistetaan tuotannossa olevia tuotteita jatkuvasti seuraamalla ja testaamalla. Maun arviointi on aina osa tuotteen säilyvyystutkimusta. Sillä varmistetaan hyvän maun säilyminen viimeiseen käyttöpäivään asti.

Tuoteturvallisuus perustuu tuotteiden turvallisuutta uhkaavien vaarojen tunnistamiseen ja riskien hallintaan. Riskikartoitus kattaa raaka-aineet, prosessit, materiaalivirrat ja tuotteet sekä niihin liittyvät riskit. Riskit hallitaan raaka-ainelähteiden valinnalla, toimintaohjeilla, prosessiarvoilla, spesifikaatioilla, ohjausrajoilla ja erilaisilla valvontatoimilla. Riskien hallintatavat on kuvattu viranomaisten valvomissa omavalvontasuunnitelmissa. 

Johtavana valmisruoan valmistajana haluamme kantaa vastuumme myös oikeasta ravitsemuksesta. Tuotevalikoimamme tukeekin ravitsemussuositusten mukaista ruokavaliota.

Katso kaikki tuotteemme tuotehausta.

Ohjattua ja valvottua valmistusta

Jokainen työntekijä vastaa omasta työstään ja suorittaa myös siihen liittyvät mittaukset ja kirjaukset. Tämä on omavalvontaa. Erillinen laadunohjausorganisaatio valvoo, että sovitut mittaukset ja kirjaukset suoritetaan. Sen lisäksi laadunvalvontaorganisaatio suorittaa omia erillisiä mittauksiaan ja laboratoriotutkimuksia.

Tuotteiden turvallisuus ja säilyvyys riippuvat laadukkaiden raaka-aineiden lisäksi täysin kahdesta seikasta, hygienian ja lämpötilojen hallinnasta.

Tuotteiden turvallisuus ja säilyvyys riippuvat laadukkaiden raaka-aineiden lisäksi täysin kahdesta seikasta, hygienian ja lämpötilojen hallinnasta. Korkeatasoiselle hygienialle on luotu edellytykset jakamalla valmistustilat perusvaatimuksiltaan erilaisiin hygienia-alueisiin. Henkilöiden liikkumista hygienia-alueelta toiselle on rajoitettu. Hygienia varmistetaan valvomalla aistinvaraisesti ja myös mikrobiologisesti sekä pesujen onnistumista että työntekijöiden käsihygieniaa.  

Valvotut nopeat jäähdytykset ja kuumennukset takaavat tuoteturvallisuuden. Lämpötilavalvonta kohdistuu sekä itse tuotteeseen ja sen valmistukseen että myös tuotantoprosesseihin ja jäähdytettyihin tuotantotiloihin.