Saarioinen Oy

Valmistus

Ohjattua ja valvottua valmistusta.

Jokainen työntekijä vastaa omasta työstään ja suorittaa myös siihen liittyvät mittaukset ja kirjaukset. Se on omavalvontaa. Erillinen laadunohjausorganisaatio valvoo, että sovitut mittaukset ja kirjaukset suoritetaan. Sen lisäksi laadunvalvontaorganisaatio suorittaa omia erillisiä mittauksiaan ja laboratoriotutkimuksia.

Tuotteiden turvallisuus ja säilyvyys riippuvat laadukkaiden raaka-aineiden lisäksi täysin kahdesta seikasta, hygienian ja lämpötilojen hallinnasta.

Tuotteiden turvallisuus ja säilyvyys riippuvat laadukkaiden raaka-aineiden lisäksi täysin kahdesta seikasta, hygienian ja lämpötilojen hallinnasta. Korkeatasoiselle hygienialle on luotu edellytykset jakamalla valmistustilat perusvaatimuksiltaan erilaisiin hygienia-alueisiin. Henkilöiden liikkumista hygienia-alueelta toiselle on rajoitettu. Hygienia varmistetaan valvomalla aistinvaraisesti ja myös mikrobiologisesti sekä pesujen onnistumista että työntekijöiden käsihygieniaa.  

Valvotut nopeat jäähdytykset ja kuumennukset takaavat tuoteturvallisuuden. Lämpötilavalvonta kohdistuu sekä itse tuotteeseen ja sen valmistukseen että myös tuotantoprosesseihin ja jäähdytettyihin tuotantotiloihin.