Laatupolitiikka

MAISTUVAT, TURVALLISET TUOTTEET

Otamme huomioon ravitsemussuositukset tuotevalikoimaa kehittäessämme. Valmistamme erilaisiin syömisen tilanteisiin maistuvia ja turvallisia tuotteita, jotka tukevat asiakkaidemme liiketoimintaa. Laadukkaat turvalliset raaka-aineet ja hallitut prosessit ovat tuoteturvallisuuden perusta. Toimimme  luotettavien toimittajien kanssa ja suosimme yhteiskuntavastuunsa hyvin hoitavia toimittajia.

LÄPINÄKYVYYS JA LUOTETTAVUUS

Toimimme eettisesti, taloudellisesti ja ympäristönäkökulmasta kestävällä tavalla kaikilla liiketoiminnan alueilla. Toimintamme on läpinäkyvää, ja annamme luotettavaa tietoa tuotteistamme ja toimintatavoistamme. Toimimme sovitulla tavalla ja pidämme lupauksemme.

OSAAVA, SITOUTUNUT HENKILÖSTÖ

Panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Kuluttajatarpeiden ja asiakkaiden liiketoiminnan ymmärrys sekä ruoanlaittotaito ovat toimintamme kulmakiviä. Laatu on koko henkilöstön yhteinen asia, ja se syntyy yhteistyöllä.

JATKUVA KEHITYS

Olemme tavoitetietoisia ja tuloshakuisia. Toimimme vastuullisesti ja kannattavasti sekä parannamme toimintaamme jatkuvasti.