Turvallisuuspolitiikka

ENNALTA EHKÄISY

Panostamme turvallisuustyössä ennalta ehkäisevään toimintaan. Turvallisuus perustuu riskien arviointiin, riskien hallintaan ja luotettavaan viestintään. Turvallisuuteen kuuluu sekä oma toiminta että yhteistyö yhtiön ulkopuolisten tahojen kanssa. 

TURVALLISET TUOTTEET

Takaamme turvalliset tuotteet. Tuotteidemme turvallisuus perustuu tutkittuun tietoon, omiin tutkimuksiimme  ja jatkuvaan omavalvontaan. Osaava henkilöstö, ajan tasalla olevat ohjeet ja ohjeiden tinkimätön noudattaminen varmistavat Saarioisten tuoteturvallisuuden.

TURVALLINEN TYÖYMPÄRISTÖ

Tarjoamme henkilöstöllemme  turvallisen työympäristön, ja kehitämme sitä yhdessä koko henkilöstön kanssa. Työturvallisuustyössä painotamme ennaltaehkäisevää toimintaa. Henkilöstön perehdytyksessä ja opastuksessa korostamme jokaisen velvollisuutta huolehtia turvallisesta työympäristöstä ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta.

HÄIRIÖTÖN TOIMINTA

Panostamme toiminnan jatkuvuuteen ja häiriöttömyyteen ja varaudumme myös poikkeusoloihin. Teemme työtä onnettomuuksien estämiseksi ja minimoimme niiden aiheuttamat vahingot. Onnettomuuksien torjunnassa painotamme henkilöturvallisuutta.

Varmistamme, että sekä omat että yhteistyökumppaneidemme tietojärjestelmät ovat riittävästi suojattuja.

JATKUVA KEHITYS

Panostamme turvallisuuteen ja kehitämme henkilöstön turvallisuustietoisuutta ja -osaamista.