Vastuullisuuden sopimukset ja standardit

Vastuullisuuteen olemme sitoutuneet kansallisin ja kansainvälisin sopimuksin:

  • Business Charter on Sustainable Development Principles for Environmental Management vuonna 1991

  • Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus vuonna 2007 ja 2016

  • Global Compact  -jäsenyys vuodesta 2013 - COP-vastuullisuusraportti

  • Hyvän kauppatavan periaatteisiin sitoutuminen vuodesta 2013

Vastuullisuutta toteutamme standardoiduin menettelytavoin:

  • Laadunhallintajärjestelmä - sertifioitu vuodesta 1996 alkaen ISO 9001:2015

  • Ympäristöjärjestelmä - sertifioitu vuodesta 2003 alkaen ISO 14001:2015

  • Elintarviketurvallisuusjärjestelmä - sertifioitu vuonna 2012, FSSC 22000 vuodesta 2014 alkaen

  • Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä (ei sertifioitu)

  • SMETA-vastuullisuusauditoinnit on toteutettu kaikilla paikkakunnilla vuosina 2015 ja 2018.  SMETA-vastuullisuusauditointi on toteutettu SMETA 4-Pillar-periaatteen mukaisesti ts. auditoitavat osa-alueet olivat työturvallisuus ja työterveys, työolot, ympäristöasiat ja korruptionvastaisuus. SMETA-auditointi on voimassa kolme vuotta. SMETA on lyhenne sanoista Sedex Members Ethical Audit.