Ympäristöpolitiikka

AKTIIVISUUS JA ENNAKOINTI

Tunnistamme ympäristöhaasteemme ja toimimme ennaltaehkäisevästi. Pyrimme estämään onnettomuuksien syntymisen ja minimoimaan niiden ympäristölle aiheuttamat vahingot.

Noudatamme Kestävän kehityksen periaatteita. Koulutamme omaa henkilöstöä ymmärtämään ympäristötyön merkityksen ja minimoimaan ympäristökuormitusta.

Seuraamme ympäristölainsäädännön muutoksia ja kehitystä sekä toimimme lainsäädännön ja niiden vaatimusten mukaan, joihin olemme sitoutuneet.

EKOTEHOKKUUS

Otamme ekotehokkuuden huomioon toiminnan kehittämisessä ja tehostamme tuotantoprosessien raaka-aineiden ja energian käyttöä ja käyttämiämme kuljetuksia. Etsimme hyötykäyttökohteet tuotannossa syntyville materiaalisivuvirroille.

KETJUVASTUU

Pidämme toimittajat tietoisina ympäristöhaasteistamme ja varmistamme, että toimittajat täyttävät vaatimuksemme. Suosimme yhteiskuntavastuunsa hyvin hoitavia toimittajia.

Osallistumme elintarvikeketjun yhteisiin ympäristöhankkeisiin ja kerromme avoimesti oman toimintamme ja tuotteidemme roolista ympäristökuormittajina.

JATKUVA KEHITYS

Ympäristönsuojelu ja ympäristöturvallisuudesta huolehtiminen on osa liiketoiminta-ajatustamme. Toimimme vastuullisesti ja parannamme ympäristösuorituskykyämme  jatkuvasti.