Matin uimatekniikkapäivän arvonnan säännöt

SÄÄNNÖT

1.1 Järjestäjä

Saarioinen Oy, PL 108, 33101 Tampere.

1.2 Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt pois lukien työntekijät niistä yhtiöistä, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa.

1.3 Kilpailuaika

Kilpailuaika on 18.6.-14.8.2024. Osallistuminen päättyy keskiviikkona 14.8.2024 klo 23.59.

1.4 Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun osallistuvat kaikki Saarioisten verkkosivuilla Lyyti-lomakkeen täyttäneet henkilöt. Kilpailu on vastikkeeton, eikä edellytä Saarioisten tuotteiden ostamista.

1.5 Tietosuoja

Voittajan kontaktoinnissa kertyviä yhteystietoja käsittelemme Saarioisten tietosuojaselosteen mukaisesti.

1.6 Palkinto ja arvonta

Arvomme Lyyti-lomakkeen täyttäneistä 30 kilpailuun osallistunutta vanhempaa, jotka ovat ilmoittaneet lapsensa uintitekniikkapäivään mukaan. Palkintona on osallistuminen arvontalomakkeessa kerrottuun uintitekniikkapäivään Porissa. Saarioinen ei vastaa matka-, tai majoituskuluista tai muista kuluista, kuten tapaturmavakuutuksesta. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.

1.7 Järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuu kilpailun osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoon. Arvonnan kohteena olevan tapahtuman järjestää kolmas osapuoli, jonka toiminnasta, ml. tapahtuman sisältö sekä turvallisuus Saarioinen ei ole vastuussa.

1.8 Arpajaisvero

Järjestäjä sitoutuu maksamaan mahdollisen lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä ilmoitetusta palkinnosta.

1.9 Palkinnon luovutus / julkisuus

Järjestäjä ilmoittaa voitosta voittajille sähköpostilla torstaina 15.8.2024. Mikäli voittajaa ei tavoiteta, arvotaan uusi voittaja maanantaina 19.8.2024.

1.10 Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla tähän arvontaan henkilöt sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja arvontaan liittyviä järjestäjän päätöksiä.

 

rekisteriSELOSTE

 

Saarioinen Oy ”Matin uintitekniikkapäivä” -arvonnan kampanjarekisteri

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

 

1. Rekisterinpitäjä

Saarioinen Oy Järvensivuntie 1, 33100 Tampere Puh. 03 244 7111

Suomen Olympiakomitea, Valimotie 10, 00380 Helsinki

2. Saarioinen Oy:n Matin uintitekniikkapäivän arvonnan rekisteriasioista vastaava henkilö

Noora Kaijanen Saarioinen Oy Järvensivuntie 1, 33100 Tampere Puh. 03 244 7111 sähköposti: etunimi.sukunimi@saarioinen.fi

3. Rekisterin nimi

Saarioinen Oy – Matin uintitekniikkapäivän arvonnan kampanjarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Matin uintitekniikkapäivän arvonnan kampanjarekisterin henkilötietojen keräämisen tarkoituksena on Saarioinen Oy:n ja kampanjaan osallistuvan henkilön välinen yhteydenpito, Matin uintitekniikkapäivän järjestämiseen liittyvien käytännön asioiden, kuten yhteydenpidon, mahdollistaminen sekä Saarioinen Oy:n liiketoiminnan kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Matin uintitekniikkapäivän arvonnan rekisteri sisältää ainoastaan seuraavia tietoja: Lapsen ja vanhemman etunimet, lapsen ja vanhemman sukunimet, postiosoite, vanhemman puhelinnumero, lapsen ikä, vanhemman sähköpostiosoite, tieto lapsen uimataidosta ja mahdolliset ruoka-aineallergiat, suoramarkkinointilupa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön Matin uintitekniikkapäivän arvontaa varten nimenomaisesti luovuttamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle 30.6.2030 asti, jonka jälkeen tiedot hävitetään. Rekisteröidyn tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn tiedot luovutetaan Matin uintitekniikkapäivän järjestävälle taholle, joka käsittelee tietoja ainoastaan Matin uintitekniikkapäivän toteuttamisessa rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

 

 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti talletetut tiedot Rekisteritiedot säilytetään Saarioisten verotukseen liittyvinä tietoina asianmukaisesti suojatulla palvelimella. Rekisteritiedot ovat vain rekisterin pitäjän määrittelemien henkilöiden käytettävissä.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastus on maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta Toimintaohjeita rekisteröidylle.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa: Noora Kaijanen, Saarioinen Oy Järvensivuntie 1, 33100 Tampere Puh. 03 244 7111 sähköposti: etunimi.sukunimi@saarioinen.fi

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta "Toimintaohjeita rekisteröidylle". Korjauspyyntö tulee osoittaa: Noora Kaijanen, Saarioinen Oy Järvensivuntie 1, 33100 Tampere Puh. 03 244 7111 sähköposti: etunimi.sukunimi@saarioinen.fi

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä tietoja kohdassa 4 mainittuihin tarkoituksiin ilmoittamalla tästä kirjallisesti rekisterinpitäjän em. yhteyshenkilölle. » Tietosuojaseloste