Kun Saarioinen myi vedenkäsittelynsä kunnalle

Saarioisten Sahalahden tehdasalueella sijaitsee yhtiön historiasta kertova näyttely. Sen seinältä löytyy oheinen taulu, jonka historiasta Saarioisten hallituksen puheenjohtaja Kaisu Avotie kertoo näin:

”Saarioisten toiminnan alussa raakavesi otettiin järvestä ja puhdistettiin melko alkeellisilla suodattimilla. Tuohon aikaan vedet toki olivat paljon puhtaampia kuin nykyään. Myöskään jäteveden puhdistus yleisesti ei ollut vielä kovin korkealla tasolla eikä kuntia ollut velvoitettu lainsäädännössä huolehtimaan jätevesistä. ​

Saarioisilla oltiin jo 1970-luvun alussa valveutuneita ympäristökysymyksissä. Jätevedenpuhdistuksen asiantuntemusta ei tuolloin Suomesta juurikaan löytynyt, joten tietoa biologisesta ilmastamistekniikasta haettiin Englannista. Näillä opeilla rakennettiin Sahalahden tehtaan yhteyteen ajanmukainen jätevedenpuhdistamo, jossa puhdistettiin yhtiön jätevesien lisäksi myös kunnan viemäriverkoston vedet. ​

Vesihuoltolakia uudistettiin sittemmin niin, että kunnille tuli velvollisuus huolehtia jätevesien puhdistamisesta. Sahalahden kunnalla ei tuohon aikaan ollut merkittävästi investointivaroja, jolloin sovittiin Saarioisten puhdistamon myynnistä kunnalle nimelliseen yhden markan hintaan. Puhdistamon toiminta jatkui ennallaan, mutta kunta täytti nyt lakisääteisen velvoitteensa.”