Saarioinen Oy

COP-vastuullisuusraportti

Saarioisten viides Global Compact -vastuullisuusraportti on julkaistu YK:n Global Compact -sivustolla.

Kesäkuussa 2013 Saarioinen sitoutui noudattamaan Global Compactin 10 periaatetta. YK:n Global Compactin jäsenten velvollisuuksiin kuuluu raportoida vuosittain edistymisestään periaatteiden toteuttamisessa. Raportissa kerromme, miten Global Compact -periaatteet näkyvät Saarioisten strategiassa, kulttuurissa sekä päivittäisessä liiketoiminnassa. Raportti koostuu neljästä eri osa-alueesta: ihmisoikeudet, työelämä, ympäristö ja korruptiovastainen toiminta. Viimeisin englanninkielinen raportti on täällä.

Raportissakin kuvattuja vastuullisuuteen liittyviä asioita vuonna 2016 olivat muun muassa:

  • Jodioidun suolan käyttö aloitettiin kaikilla paikkakunnilla tammikuussa 2016.
  • Laadunhallintajärjestelmä ISO9001 ja ympäristöjärjestelmä 14001 sertifioitiin päivitettyjen (2015) standardien vaatimusten mukaisiksi koko konsernissa.
  • Riskimaatoimittajien itsearviointilomake luotiin.
  • Saarioinen auditoi 20 tavaran- ja palveluntoimittajaa.
  • Muutoslähettiläsprojekti toteutettiin. Muutoslähettiläiksi oli valittu 10 henkilöä - sekä tuotantotyöntekijöitä että toimihenkilöitä, jotka koulutettiin viemään läpi koko henkilöstölle kohdistettua työyhteisötaitoihin liittyvää valmennusta. Yhteensä 76 työpajaa toteutettiin. Hankkeen tavoitteena oli kouluttaa työntekijöitä parhaiden käytäntöjen tunnistamisessa yhteistyössä työpaikalla ja strategian toteutuksessa. Projekti onnistui erittäin hyvin.
  • Saarioisten kaikilla paikkakunnilla oli hyvä kehitys työturvallisuudessa. Työtapaturmat vähenivät 15 % edellisestä vuodesta.
  • Jätteen sijoitus kaatopaikalle loppui vuoden 2015 lopussa. Jätteestä yli 90 % menee joko kierrätykseen tai energiantuotantoon. Saarioisten biojätteestä tuotetaan biokaasua sellainen määrä, että se kattaa 200 omakotitalon energiatarpeen.
  • Vuoden 2016 ympäristöteemana oli veden kulutuksen vähentäminen. Henkilöstöä opastettiin inforuuduissa näytettävän materiaalin avulla. Myös siivouskoulutusta järjestettiin.
  • Saarioinen Oy allekirjoitti Elinkeinoelämän energiatehokkuusjärjestelmän sopimuksen 14.10.2016 ja jatkaa siis sopimusjärjestelmän piirissä edelleen. Kolmannen kauden kokonaissäästötavoite on vähintään 7,5 % ja välitavoite vuodelle 2020 vähintään 4 % vuoden 2015 energiankäytöstä. Välitavoite vuodelle 2020 on 4 680 MWh ja lopullinen kokonaistavoite on 8 780 MWh.