COP-vastuullisuusraportti

Saarioisten viides Global Compact -vastuullisuusraportti on julkaistu YK:n Global Compact -sivustolla.

Kesäkuussa 2013 Saarioinen sitoutui noudattamaan Global Compactin 10 periaatetta. YK:n Global Compactin jäsenten velvollisuuksiin kuuluu raportoida vuosittain edistymisestään periaatteiden toteuttamisessa. Raportissa kerromme, miten Global Compact -periaatteet näkyvät Saarioisten strategiassa, kulttuurissa sekä päivittäisessä liiketoiminnassa. Raportti koostuu neljästä eri osa-alueesta: ihmisoikeudet, työelämä, ympäristö ja korruptiovastainen toiminta. Viimeisin englanninkielinen raportti on täällä.

Raportissakin kuvattuja vastuullisuuteen liittyviä asioita vuonna 2021 olivat muun muassa:

  • Ympäristöasioissa keskityimme toimintamme parantamiseen meille keskeisillä osa-alueilla; energiatehokkuuden kehittämiseen, veden käytön vähentämiseen sekä materiaalien kierrätysasteen nostamiseen. Lisäksi otimme toimintamme mittareihin mukaan oman toimintamme (GHG Scope 1 ja 2) aiheuttamat päästöt.

  • Henkilöstömme osalta painopisteenä olivat edelleen erinomainen erinomaistyö sekä henkilöstömme suojaaminen korona-epidemian vaikutuksilta.

  • Avasimme myös uuden anonyymin ilmoituskanavan EU:n whistle-blowing- direktiivin edellyttämällä tavalla. Kanava mahdollistaa paitsi omalle henkilöstöllemme myös yhteistyökumppaneillemme ilmoitusten tekemisen epäeettisestä toiminnasta.

  • Vuoden 2021 aikana toteutimme kaikkien ns. riskimaissa (amfori BSCI:n luokittelun mukaan) toimivien tavarantoimittajien tarkastelun. Edellytimme kaikilta ko. tavarantoimittajilta itsearvion tekemistä sekä sitoutumista Saarioisten tavarantoimittajien eettisiin ohjeisiin.

  • Toimintamme auditoitiin ISO9001:2015, ISO14001:2015 sekä FSSC22000 -standardien pohjalta. Auditoinnin tulokset olivat erittäin hyviä.