Sosiaalinen vastuu

Yritysten vastuullisuustyö on usein yhdistetty ympäristökysymyksiin, etenkin hiilipäästöihin. Se on kuitenkin myös paljon muuta, esimerkiksi työturvallisuutta ja muuta henkilöstön hyvinvointia sekä tuotantoeläinten hyvinvointia.

Sosiaalisen vastuun kysymykset ulottuvat pitkälle yrityksen oman toiminnan ulkopuolelle arvoketjuun. Vaikkapa kalastustuotteiden osalta ympäristökysymysten (kalakantojen tila ja ylikalastuksen estäminen) lisäksi pitää pohtia esimerkiksi työturvallisuutta kalastusaluksilla tai sitä, ettei kalanjalostusyksiköissä kotimaassa tai ulkomailla rikota kansainvälisiä sopimuksia työnteon ehdoista. 

Esimerkki elintarviketeollisuuden arvoketjusta:

(Kalanleikkuukuva Pro Kala ry.)