Vastuullisuus Saarioisilla

Meillä Saarioisilla vastuullisuus on aina ollut olennainen osa liiketoimintaa. Se on myös yksi yrityksen arvoista. ​

Keväällä 2023 määrittelimme Saarioisten vastuullisuustyön painopistealueet kolmesta eri kokonaisuudesta: vastuusta ympäristöstä (Environmental), sosiaalisesta vastuusta (Social) ja hyvästä hallinnosta (Governance). Painopistealueemme ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, vastuullinen hankintaketju, henkilöstön hyvinvointi ja vastuu yrityksestä ja yhteiskunnasta. Samalla muodostimme vastuullisuustiekartan, josta löytyvät tärkeimmät tekemiset vuosille 2023-2025. Näille kaikille asetettiin tavoitteet ja mittarit, joita seurataan jatkuvasti. Tavoitteita on esimerkiksi hiilipäästöjen vähentämiseksi, työturvallisuuden parantamiseksi ja muovin käytön vähentämiseksi. ​

Olemme yhdistäneet Saarioisten toimintaperiaatteiksi laatupolitiikan, elintarviketurvallisuuspolitiikan, ympäristöpolitiikan, henkilöstöpolitiikan, työturvallisuuspolitiikan, energianhallintaperiaatteet ja eettiset periaatteet.

Ulkopuolinen auditoija on sertifioinut useat toimintokokonaisuutemme. Saarioisilla on seuraavat sertifikaatit:

  • Laatujärjestelmä - sertifioitu vuodesta 1996 alkaen ISO 9001:2015
  • Ympäristöjärjestelmä - sertifioitu vuodesta 2003 alkaen ISO 14001:2015
  • Elintarviketurvallisuusjärjestelmä - sertifioitu vuonna 2012, FSSC 22000 vuodesta 2014 alkaen