Saarioinen Oy

Hallitus

Saarioinen Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Kinnalan Taimisto Oy:n toimitusjohtaja Kaisu Avotie.

Jäseninä 
Leena Avotie, kauppatieteiden tohtori, Uppsalan Yliopisto 
Ilkka Brander, Executive Vice President, Solteq Oyj
Lauri Sipponen, kauppatieteiden maisteri
Minna Slotte, myyntijohtaja, Arla Oy