Hallitus

Saarioinen Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Kaisu Avotie.

Jäseninä 
Leena Avotie, kauppatieteiden tohtori, Uppsalan Yliopisto 
Matti Karppinen, kauppatieteiden maisteri
Kristina von Konow, restonomi AMK, MJD
Hannu Saarijärvi, professori, Tampereen yliopisto