Saarioinen Oy

Saarioinen Oy ja Artekno-Saarioinen Oy aloittavat yhteistoimintaneuvottelut organisaatiomuutoksista, töiden järjestelyistä, työsopimusmuutoksista sekä henkilöstön vähentämisestä tuotannollisella ja taloudellisella perusteella.

Vuodelle 2015 asetetuista tavoitteista ollaan merkittävästi jäljessä. Kannattavuuden parantamiseksi suunnitellaan noin 8,5 miljoonan euron säästöohjelmaa vuodelle 2016. Säästöohjelma toteutetaan kustannuksia karsimalla ja toimintaa tehostamalla.

Neuvottelut koskevat kaikkia Saarioinen Oy:n ja Artekno-Saarioinen Oy:n palveluksessa työskenteleviä henkilöitä. Alustava arvio irtisanomisten määrästä on enintään 85 henkilöä, joista työntekijöitä olisi 45 ja toimihenkilöitä, ylempiä toimihenkilöitä ja johtoa 40.

Edellä mainitut arviot sisältävät myös mahdollisten ulkoistusten myötä toisen työnantajan palvelukseen siirtyvät henkilöt. Lisäksi suunnitellaan koko henkilöstön lomauttamista ajanjaksolla 16.11.2015–30.4.2016 myöhemmin tarkentuvaksi määräajaksi.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Ilkka Mäkelä, Saarioinen Oy, puh. 0500 831 116, sähköposti: ilkka.makela@saarioinen.fi