Saarioinen Oy

Jokaisella lapselle on oikeus harrastaa. Olympiakomitea tuo iltapäivien liikuntakerhojen avulla turvallisen, iloisen ja lapsenehtoisen harrastamisen jokaisen lapsen ulottuville. Lapsella on oikeus harrastukseen, jossa ei tarvitse kokea painetta, kiusaamista tai muuta epäasiallista käytöstä. Saarioinen on mukana vauhdittamassa kerhoja.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää 20. marraskuuta 30 vuotta. Sopimukseen sisältyy lapsen oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan. Nyt Olympiakomiteassa tehdään töitä, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus osallistua maksuttomiin liikuntakerhoihin koulupäivän jälkeen.

- Lasten liikkumattomuus ja syrjäytyminen ovat isoja yhteiskunnallisia ongelmia. Haasteena on erityisesti lasten toimettomuus iltapäivisin koulun jälkeen ja harrastusten painottuessa iltaan. Arvion mukaan 2/3 lapsista jää iltapäivien liikuntakerhojen ulkopuolelle, vaikka suurin osa lapsista haluaisi mukaan, kertoo Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.  - Iltapäivien liikuntakerhoilla haluamme vähentää lasten yksinäisiä iltapäiviä ja tarjota heille sosiaalisen yhteisön, johon kiinnittyä. Lapselle liikunta on ennen kaikkea hauskaa yhdessä tekemistä. Kyse on paljon muustakin kuin terveysvaikutuksista. Tuomalla harrastukset iltapäiviin vähennämme vanhempien taakkaa ja kevennämme iltojen harrasterallia.

Suomalaiset suuryritykset ja lahjoittajat vauhdittavat iltapäiviä – Saarioinen uudeksi yrityskumppaniksi

Lasten Liike -toiminnalla on poikkeuksellinen rahoitusmalli. Kerhojen ohjaajakulut katetaan yrityskumppanien ja lahjoittajien tuella. Yrityksille tuki on osa heidän yhteiskuntavastuullista toimintaansa. Lapsille ei myydä mitään. Lasten liikkeen uutena yhteistyökumppanina aloittaa vuoden 2020 alusta myös Suomen johtava valmisruokatalo Saarioinen.

– Liikunta, monipuolinen ruoka ja riittävä lepo ovat arjen hyvinvoinnin peruspilareita. Koko perheen arki sujuvoituu, kun lapset pääsevät liikkumaan heti koulun jälkeen. Tähän Lasten Liikkeen iltapäiväkerhot tuovat erinomaisen ratkaisun, Saarioisten kuluttajakokemuksesta vastaava johtaja Tia Yrjölä kiteyttää.

- Ilman yrityskumppaneita ja lahjoittajia toimintaa ei olisi saatu pystyyn. Onkin upeaa, että myös Saarioinen kokee perheiden hyvinvoinnin läheiseksi asiaksi.  Lasten Liike on hieno esimerkki järjestöjen, julkisen sektorin ja yritysten yhteistyöstä, Salonen toteaa.

Lasten Liike

Lasten Liike on Olympiakomitean ja koko liikuntayhteisön yhteinen ponnistus lasten ja nuorten liikuntakerhotoiminnan lisäämiseksi. Olympiakomitea lanseerasi vuonna 2016 Lasten Liike -iltapäiväkerhot ja toiminta on laajentunut jo yli 100 paikkakunnalle. Lasten Liikkeen ideana on tarjota lapsille maksutonta, matalan kynnyksen liikunnallista iltapäivätoimintaa koulupäivien jälkeen. Kerhoissa on mahdollista kokeilla eri liikuntamuotoja iloisessa, turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. Toimintaa toteutetaan paikallisesti liikunnan aluejärjestön, kuntien, koulujen, urheiluseurojen ja yhdistysten yhteistyöllä koulupäivän yhteydessä. Kerhotoiminnan ohjaamisesta vastaavat urheiluseurojen ja muiden paikallisten yhdistysten koulutetut ohjaajat ja mukana toiminnassa on tällä hetkellä jo yli 200 urheiluseuraa ja muuta yhdistystä.

Tulokset kerhoista ovat vaikuttavia: lasten koulu sujuu paremmin, suhde liikuntaan on muuttunut positiivisemmaksi ja lapset viettävät enemmän aikaa kavereiden kanssa. Lasten Liike -tunnus kertoo laadukkaasta toiminnasta, jossa hyvän matalankynnyksen kerhotoiminnan laatukriteerit täyttyvät varmasti.

www.lastenliikeiltapaiva.fi