Saarioinen Oy

Kansallinen laki lihan ja maidon alkuperämaamerkinnöistä astui voimaan kesäkuun alussa. Asetus koskee valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden ainesosana käytetyn lihan sekä maidon ja maitotaloustuotteiden ainesosana käytetyn maidon alkuperämaan ilmoittamista.

Saarioinen on ilmoittanut lihan alkuperän vapaaehtoisesti jo vuodesta 2013. Saarioisten tuotteiden aineosatekstissä lukee esimerkiksi naudanliha (Suomi),  suomalaista naudanlihaa, tai lihan alkuperämaa Suomi.

Nyt voimaan astunut asetus velvoittaa ilmoittamaan lihan alkuperästä eläimen kasvatus- ja teurastusmaan. Lihan alkuperä ilmoitetaan merkitsemällä lihalajin perään ao. maan nimi, lista maista, tai merkintä ”useat EU-maat” tai ”muu kuin EU-maa”.  Jos lihan kasvatus- ja teurastusmaa ovat samoja, voidaan ilmoittaa lihan alkuperä merkinnällä alkuperämaa ja ao. maan nimi.

Lihan alkuperä on ilmoitettava, vaikka sitä olisi tuotteessa vain vähän. Merkinnät tulee sijoittaa ainesosaluetteloon tai sen läheisyyteen.

Saarioinen voi jatkaa nykyisiä merkintöjä tuotteissaan, koska sen käyttämän lihan kasvatus- ja teurastusmaa ovat samoja.

Kesä siirtymäaikaa

Asetuksen siirtymäaika on elokuun loppuun saakka, mikä antaa yrityksille mahdollisuuden käyttää vanhoja pakkausmateriaaleja pois. Uusien vaatimusten mukaiset merkinnät näkyvät syyskuun alusta alkaen kaupoissa kaikissa Suomessa valmistetuissa lihaa sisältävissä tuotteissa ja maitotaloustuotteissa.

Asetukseen on kirjattu myös muutamia huojennuksia. Jos pakkausmerkinnöissä on Hyvää Suomesta -merkki, ei alkuperämaata tarvitse ilmoittaa. Maitotaloustuotteiden maidon alkuperästä ilmoitetaan lypsymaa. Kun maitotaloustuotteita käytetään muiden tuotteiden valmistusaineina, niihin käytetyn maidon alkuperää ei tarvitse ilmoittaa.

Pakolliset merkinnät eivät koske myöskään hevosen- tai poronlihaa.

Tuontituotteita asetus ei koske.