Saarioinen Oy

Ulkopuolinen auditointitalo arvioi Saarioisten toimintaa vuosittain. Tämän vuoden auditoinnit järjestettiin syyskuussa.

Auditoinneissa joka kymmenes saarioislainen pääsi vastaamaan omaa työtään koskeviin kysymyksiin. Mukana oli sekä johtoa, toimihenkilöitä että tuotannon työntekijöitä, joista osa pääsi myös käytännössä näyttämään, mitä omavalvontatarkastuksia valitulle tuotteelle tehdään ja miten he niitä tekevät.

Omavalvontatarkastuksia ovat esimerkiksi lämpötilan mittaaminen tai päiväysmerkintöjen ja pakkausmateriaalin tarkastaminen.

Auditointi kattaa koko toiminnan

Auditoinnissa arvioitiin toimintaa kaikilla Saarioisten tehdaspaikkakunnilla: Huittisissa, Kangasalla, Valkeakoskella ja Viron Raplassa sekä pääkonttorilla Tampereella.

Auditoijat olivat valmistautuneet auditointiin tutustumalla etukäteen Saarioisten toimintakuvauksiin ja ohjeistuksiin. 


Arvioinnin aiheina olivat muun muassa toimintaympäristön analysointi, riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen, politiikat, toiminnan mittarit, asiakas- ja kuluttajapalautteiden käsittely. Tuotantopaikkakunnilla auditoijat tutustuivat tehtaan toimintaan. Käytännössä kaikkien tuotteiden valmistusprosessi oli mukana arvioinnissa.

Elintarviketurvallisuutta arvioidessaan auditoijat raportoivat jokaisen elintarviketurvallisuusstandardin kohdan toteutumisen ja nähdyt havainnot paikkakuntakohtaiseen raporttiin. Auditoijat ovat tinkimättömän tarkkoja arvioinneissaan; kaikki havainnot noteerataan.

AUDITOINNEISTA ARVOKASTA PALAUTETTA

Saarioinen sai auditoinnista palautteena kehityskohteita ja myös kehuja. Ulkopuolisten antama palaute toiminnasta on arvokasta. On hienoa, että saarioislaisten uurastus laatu-, ympäristö- ja tuoteturvallisuusasioiden eteen on myös ulkopuolisten mielestä hyvin toteutettu. Kehityskohteet otetaan kiitollisina vastaan. Vain toimintaa edelleen kehittämällä pystytään entistäkin parempaan.

Saarioisten toiminta on sertifioitu kolmen standardin vaatimusten mukaan. Näitä ovat laadunhallintastandardi ISO 9001:2015, ympäristöstandardi 14001:2015 ja elintarviketurvallisuusstandardi FSSC 22000.