Saarioinen Oy

Saarioisten Helppari-valmennus tukee työntekijöitä psyykkisissä haasteissa. Hankkeen tulokset ovat olleet erinomaisia.

Saarioisilla on pitkään tehty menestyksekästä työtä tuki- ja liikuntaelinoireiden vähentämiseksi.

Vuonna 2016 heräsi huoli mielenterveysperusteisten poissaolojen kehityksestä. Tuki- ja liikuntaelimiin liittyvien poissaolojen laskiessa mielenterveysperusteiset poissaolot kohosivat ja muodostivat noin 10 prosenttia sairauspoissaoloista. Samaan aikaan käytiin vilkasta yhteiskunnallista keskustelua julkisen terveydenhuollon resursseista ja heräsi huoli saavatko psyykkisistä oireista kärsivät henkilöt riittävästi, oikea-aikaista tukea.

Mielenterveysperusteiset poissaolot ovat usein pitkiä ja työkyvyttömyyseläkeriski on suuri. Esimiehillä, työyhteisöllä tai edes työterveyshuollolla ei ole välttämättä ollut osaamista kohdata ja reagoida oikealla tavalla työntekijöiden mielenterveyshaasteisiin.

Kesällä 2016 lähdettiin kokeilemaan, voidaanko niin sanotun Helppari-valmennuksen avulla tarjota apua henkilöstön psyykkiseen jaksamiseen. Saarioinen löysi Helppari-hankkeeseen kumppanikseen HR Business Partnerin ja Sopimusvuoren (nykyään Treili Oy), joka on mielenterveysasioihin perehtynyt yhdistys. Hankkeen konseptia työstettiin yhdessä myös työterveyshuollon kanssa. Kaikkiaan 15 työntekijää tarttui mahdollisuuteen osallistua valmennukseen. Osa henkilöistä oli ollut jo vuosia poissa työstä kuntoutustuella.

Osallistujille tarjottiin viisi tapaamiskertaa sisältävä valmennus, jonka lisäksi optiona oli viisi tapaamiskertaa sisältävä jatkovalmennus. Valmennuksen osallistujat saivat työkaluja jaksamisen haasteiden tunnistamiseen, ja myös esimiehet sekä työterveyshuolto saivat yhden työkalun lisää työntekijöiden tukemiseen.

Hankkeen tulokset ovat olleet erittäin myönteiset, ja Helppari-valmennus onkin nyt osa Saarioisten varhaisen tuen toimintamallia. Enää impulssi valmennuksen tarjoamiseen ei synny pelkästään poissaolosta, vaan tukea pyritään tarjoamaan jo paljon aikaisemmin.

”Moni valmennukseen osallistunut on pystynyt jatkamaan työssään valmennuksen jälkeen ilman psyykkiseen jaksamiseen liittyviä sairauspoissaoloja. Myös joidenkin jo vuosia kuntoutustuella olleiden työntekijöiden kanssa on päästy aloittamaan työkokeilun suunnittelu”, kertoo henkilöstöpäällikkö Paula Kopola Saarioisilta.

Hankkeen myötä on saatu lisättyä keskustelua psyykkisestä jaksamisesta, ja Saarioisilla osataan kipeytyneen kyynärpään ohella hoitaa nyt paremmin myös mielenterveyttä.