Saarioinen Oy

Saarioisilla kierrätykseen menee jo yli 80 % jätteistä, eikä kaatopaikkajätettä synny lainkaan. Miten jätteen määrää saadaan edelleen vähennettyä ja kierrätystä lisättyä?

EU:n jätehierarkian mukaisesti jätteiden määrää vähennetään ja kierrätystä lisätään useilla tasoilla ja toimenpiteillä. Suomessa valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaisesti tavoitteena on muun muassa puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Myös muovin kierrättämisen lisäämiseen panostetaan.

Ensimmäisellä tasolla ehkäistään jätteen syntymistä ja tähän Saarioinenkin pyrkii parantamalla tuotannon materiaalitehokkuutta. Seuraavilla tasoilla panostetaan jätteen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Metallit, pahvit, paperi ja muovi lajitellaan tuotantolaitoksissa niin tarkkaan kuin mahdollista. Biojäte toimitetaan biokaasun tuotantoon ja rehukäyttöön, lisäksi esimerkiksi paistolinjoilta tuleva kasviöljy toimitetaan uudelleenkäyttöön biologisesti hajoavan voiteluöljyn valmistukseen. Muovi- ja metallikontit, joissa saapuu raaka-aineita, ovat kiertäviä.

Saarioisten Sahalahden tehtaalta toimitetaan hyötykäyttöön myös kaikki syntyvä muovijäte. ”Tämä on ollut tärkeä ponnistus ja Sahalahden malli on tavoitteena saada tulevaisuudessa muillekin tehtaille”, kertoo ympäristöpäällikkö Sari Riippi Saarioisilta.

”Hyötykäyttöä on myös hyväntekeväisyys, johon menee vuosittain Saarioisten valmistamaa ruokaa”, Riippi jatkaa. Kokonaisuudessaan Saarioisten jätteiden hyötykäyttö on 100 %; yli 80 % jätteistä kierrätetään ja loput hyödynnetään energiana polttamalla, jolloin kaatopaikkajätettä ei synny ollenkaan.