Saarioinen Oy

”Kuluttajalla on vahvat mielipiteet ja sanomista yllättävän moneen asiaan, kuten toivottuihin tuoteuutuuksiin ja pakkauskokoihin. Meillä halutaan kuunnella kuluttajaa”, Saarioisten markkinointiasiantuntija Siiri Koivumäki sanoo. Hän ryhtyy vetämään Saarioisten juuri aloittavaa kuluttajayhteisöä, joka on saanut nimen Lempiruokayhteisö.

Miksi olette perustamassa Saarioisille uutta kuluttajayhteisöä?

Syömisen eri tilanteet ja ihmisten ruokailutottumukset muuttuvat, uusia ruokailmiöitä syntyy ja tarpeet yksilöllisiin ratkaisuihin kasvavat. Näistä haluamme keskustella myös uudessa Lempiruokayhteisössämme. Samalla otamme ihmiset entistä enemmän mukaan kehittämään tulevaisuuden Saarioista, ja kasvatamme myös omaa ymmärrystämme jatkuvasti muuttuvasta markkinasta. 

Miksi juuri nyt?

Digitaalisuus on läsnä yhä tiiviimmin ihmisten arjessa. Ihmiset ovat aktivoituneet. Me haluamme tarjota heille mahdollisuuden päästä keskustelemaan ja ideoimaan muiden samanhenkisten ruokaintoilijoiden kanssa. Lempiruokayhteisön avulla me Saarioisilla taas pääsemme samalla lähemmäs meille kaikkein tärkeintä joukkoa.

Mihin toivotte siltä vastauksia?

Lempiruokayhteisön kautta meillä on loistava tilaisuus kysyä heiltä suoraan, millaista ruokaa he haluavat tulevaisuudessa syödä sekä millaisiin syömisen tilanteisiin he kaipaavat ratkaisuja. Tätä hyödyntämällä olemme varmasti lähempänä entistä paremman kuluttajakokemuksen luomista.

Mikä yhdistää Lempiruokayhteisön jäseniä?

Tunne siitä, että pääsee aidosti mukaan ideoimaan, keskustelemaan ja vaikuttamaan. Toivomme tietysti, että mahdollisimman moni innostuisi liittymään mukaan Lempiruokayhteisöön, ja saisimme koottua yhteen eri näkökulmia omaavia ihmisiä, joita yhdistää innostus herkulliseen ruokaan.

Miten olette sen koonneet - miten Lempiruokayhteisönne jäseneksi pääsee?

Lempiruokayhteisöön pääsee rekisteröitymään verkkosivujemme kautta. Viestimme Lempiruokayhteisöstä myös sosiaalisen median kanaviemme kautta. 

Miten kuluttajayhteisönne käytännössä tulee toimimaan?

Yhteisön jäsenille avautuu kuukausittain yhteisöön uusia tehtäviä, joista heitä informoidaan sähköpostitse. Tehtävät voivat vaihdella lyhyistä kyselyistä syvällisempiin laadullisiin tutkimuksiin. Yhteisöä kehitetään saamiemme kokemusten ja palautteiden pohjalta.

Mihin toivotte siltä ensisijaisesti apuja?

Tärkeintä meille on luoda kanava, joka yhdistää ruosta innostuneita ja antaa heille mahdollisuuden päästä aidosti osallistumaan. Toivottavasti ihmiset innostuvat liittymään ja aktiivisesti ideoimaan, jolloin varmasti saamme hyötyä paitsi tuotekehitykseen, myös laajemmin muuhun tekemiseen. Näen, että tässä on tulevaisuudessa mahdollisuuksia vaikka mihin.

Millainen olisi malliesimerkki kuluttajayhteisön toiminnasta työnne apuna? Onko teillä jo jotain vastaavia kokemuksia kuluttajien antamasta palautteesta?

Kuluttajien palautteitahan meillä on kerätty ja hyödynnetty jo pitkään. Meille on vuosien varrella tullut jo muutamia toiveitakin kanavaa, jonka kautta pääsisi vaikuttamaan ja osallistumaan Saarioisten tekemiseen. Tältä pohjalta ajatus aktiivisten kuluttajien Lempiruokayhteisöstä onkin syntynyt.

Millaisia muutoksia itse kuluttajana toivoisit Saarioisten tuotteisiin tai palveluihin?

Kuluttajana itse innostuisin juuri tällaisista uudenlaisista keinoista parantaa ymmärrystä siitä, millaista ruokaa syömme tulevaisuudessa ja millaisia ratkaisuja kehittää. Digitaalisesti toimiva yhteisö on mielestäni helppo tapa päästä mukaan ideoimaan ja verkostoitumaan.