Saarioinen Oy

Saarioisten tuotteiden pakkauksista 100 % on kierrätettäviä. Mutta miksi muovin osuus pakkauksista on niin suuri ja miten ympäristön kuormitus huomioidaan pakkausten osalta?

Elintarvikepakkauksella on monta tehtävää. Pakkauksen ensisijainen tehtävä on elintarviketurvallisuuden varmistaminen ja tuotteen suojaaminen kuivumiselta, lämpötilan vaihteluilta, hajuilta ja hapelta koko kuljetus- ja säilytysajan. Lisäksi pakkauksesta saa tuotetta koskevaa informaatiota, sen tulee olla helppo käyttää ja myös ulkoasultaan miellyttävä.

”Ympäristönäkökulmasta hyvä pakkaus on sellainen, joka suojaa tuotetta ja varmistaa siten, että ruokahävikkiä ei synny. Tästä syystä muovi on edelleen ehdottoman tärkeä pakkausmateriaali elintarvikkeille. On hienoa, että myös muovin kierrätys on lisääntynyt Suomessa vauhdilla”, kertoo Saarioisten vastuullisuusjohtaja Anneli Hautaniemi.

Kaikki Saarioisten tuotepakkaukset ovat kierrätettäviä. Pakkauksissa käytetään materiaaleina muovia, kartonkia ja muita paperikuituja, lasia ja alumiinia. ”Vältämme tuotteiden ylipakkaamista ja olemme esimerkiksi ohentaneet muovipakkausten kalvojen paksuutta. Lisäksi käyttämissämme alumiinipakkauksissa on kierrätysalumiinia yli 50 %, joten sitä kautta saadaan vähennettyä kasvihuonepäästöjä. Myös joissakin muovirasioissa on hyödynnetty kierrätysmuovia kerrosten välissä. Pidämme tärkeänä kertoa pakkauksissa niihin käytetyt materiaalit sekä ohjeistukset kierrätykseen”, Hautaniemi jatkaa.

Pakkausten kierrätyksen järjestämiseksi kaikki yli miljoonan euron liikevaihtoa tekevät valmistajat ja maahantuojat maksavat Suomessa pakkausten hyötykäyttömaksua Rinki Oy:lle. Kaupan ja teollisuuden omistama Rinki vastaa saamillaan tuotoilla siitä, että pakkauskierrätys on tehokasta ja kierrätyspisteet asianmukaisesti järjestetty ja hoidettu.