Saarioinen siirtyi hiilipäästöttömään sähköön

Saarioinen siirtyi käyttämään hiilipäästötöntä sähköä 1.10.2023 alkaen. Muutos pienentää Saarioisten oman toiminnan* hiilipäästöjä vuositasolla yli 41 %. Hiilipäästöttömään sähköön siirtyminen on jatkoa Saarioisten pitkäjänteiselle työlle ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi.

1.10.2023 lähtien Saarioisten toimipisteissä siirryttiin käyttämään hiilipäästötöntä sähköä. Muutos pienentää hiilipäästöjämme pysyvästi vuositasolla 11 600 tonnia, mikä on yli 41 % Saarioisten oman toiminnan* hiilipäästöistä.

11 600 tonnin päästövähennys vastaa vuonna 2022 ensirekisteröidyllä keskimääräisellä henkilöautolla** peräti 45 675 edestakaista ajokertaa Hangosta Nuorgamiin.

-  Ilmaston lämpeneminen eli ilmastonmuutos on vakavin koko ihmiskunnan tulevaisuutta uhkaava ongelma. Se on myös yksi luontokadon ajureista. Pidämme tärkeänä merkittävien päästövähennysten pikaista toteuttamista ja haluamme osaltamme tukea Pariisin ilmastosopimuksessa asetettua tavoitetta rajoittaa ilmaston lämpiäminen 1,5 asteeseen, toteaa Saarioisten vastuullisuusjohtaja Jyrki Normaja.

Syksyn aikana Saarioisten Huittisten toimipisteessä on parannettu myös merkittävästi energiatehokkuutta, kun tehtaalla toteutettiin lämmön talteenottojärjestelmä. Investoinnilla yhtiö säästää 1,3 GWh energiaa ja ennen kaikkea vähentää noin 700 tonnia hiilipäästöjä.

Saarioisilla on jo pitkään keskitytty työhön energiatehokkuuden parantamiseksi ja mm. osallistuttu Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksiin. Ensimmäisellä sopimuskaudella (v. 2008–2016) ylitimme vuotuisen 15 000 MWh:n säästötavoitteemme selvästi. Toisen kauden (v. 2017–2025) 8 780 MWh:n vuotuinen säästötavoite tullaan Normajan arvion mukaan saavuttamaan jo vuonna 2024 ja ylittämään ennen sopimuskauden päättymistä.

Saarioinen on sitoutunut hiilineutraaliuteen oman toiminnan osalta vuoteen 2035 mennessä, mutta kunnianhimoisena tavoitteenamme on toteuttaa päästövähennyksiä jatkossakin ripeällä aikataululla.

 

Lisätiedot:

Jyrki Normaja, vastuullisuusjohtaja, Saarioinen Oy, jyrki.normaja@saarioinen.fi, puh. 0400 526 412

 

* Oma toiminta: Greenhouse Gas Protocol scope 1 ja 2

** CO2 päästö (WLTP) 88,8 g/km, lähde: https://tieto.traficom.fi/fi/tilastot/ensirekisteroityjen-ajoneuvojen-paastotilastot, viitattu 2.10.2023