Saarioinen uudistaa johtamismalliaan

Saarioisten toiminnan uudistaminen etenee. Yhtiössä syksyllä 2023 käynnistetty liiketoimintarakenteen uudistaminen ja käydyt muutosneuvottelut rakensivat pohjan Saarioisten toimintatapojen uudistamiselle.

Uutta kuluttaja- ja asiakaslähtöisempää toimintatapaa tuetaan jatkossa liiketoimintarakenteella, joka parantaa reagointikykyä ja mahdollistaa keskittymisen kuluttajan tarpeiden tunnistamiseen ja ennakointiin aiempaa paremmin. Muutosten tavoitteena on Saarioisten ja sen tytäryhtiöiden kilpailukyvyn parantaminen sekä erinomainen asiakas- ja kuluttajakokemuksen tuottaminen. 

- Kyky ennakoida ja ketteryys kaikessa toiminnassamme ovat menestymisemme kannalta kriittisiä tekijöitä. Näiden johdonmukaiseen kehittämiseen olemme myös jatkossa erittäin sitoutuneita. Saarioinen nähdään tulevaisuudessa entistäkin aktiivisempana toimijana, toteaa Saarioisten toimitusjohtaja Ilkka Brander.

1.4.2024 alkaen Saarioisten johdossa tehdään seuraavat muutokset:

Valmisruoka-liiketoiminta-alueen johtajavastuita uudistetaan. Jussi Sivunen on nimitetty Asiakaskokemus-toiminnon johtajaksi vastaten liiketoiminta-alueen asiakkaista ja myynnistä sekä kysynnän hallinnasta. Spontaani syöminen -tulosyksikön johtajaksi on nimitetty Tia Yrjölä, vastaten myös Vaivattomat ateriahetket -tulosyksiköstä sekä konsernin markkinoinnista ja viestinnästä. 

Uutta Kuluttajaymmärrys ja syömisen muutos - yksikköä johtaa Siiri Koivumäki. Lisäämme yksikön painopistettä ennakointiin ja vahvistamme asiakas- ja kuluttajatiedon jalostamista sekä näkemysten synnyttämistä liiketoiminnan tuoteryhmien avuksi. Haluamme jatkossa osallistua aktiivisemmin ruoasta käytäviin keskusteluihin ja tuoda näkemyksemme kehityssuunnista eri verkostoihin tekemällä aktiivista yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Samalla Minna Slotte siirtyy pois Saarioisten palveluksesta. Kiitämme lämmöllä Minnaa ansiokkaasta työstä Saarioisilla. Minnan aktiivinen ja asiakaslähtöinen ote on uudistanut yhtiön ajattelutapaa erinomaisesti.

Saarioisten johto 1.4.2024 alkaen:

Saarioinen konserni

Toimitusjohtaja  - Ilkka Brander
CFO, Talous ja IT -  Eero Kinnunen
Johtaja, Tuotanto ja toimitusketju sekä Laatu – Anu Lempinen
Johtaja, Henkilöstö – Minna Sarsama
Johtaja, Hankinta ja vastuullisuus – Mikko Tervonen
Johtaja, Markkinointi ja viestintä – Tia Yrjölä
Johtaja, Kuluttajaymmärrys ja syömisen muutos – Siiri Koivumäki

Saarioinen liiketoiminnat

Valmisruoka – vaivattomat ateriahetket, spontaani syöminen ja yhteiset ruokahetket

Johtaja, Asiakaskokemus ja myynti - Jussi Sivunen
Johtaja, Vaivattomat ateriahetket - Tia Yrjölä
Johtaja, Spontaani syöminen -Tia Yrjölä
Johtaja, Yhteiset ruokahetket - Mikko Tervonen

Makuratkaisut  marjajalosteet, hillot ja maustekastikkeet

Liiketoimintajohtaja – Hannu Hovi

Food Service – ammattikeittiöiden arjen kumppani

Liiketoimintajohtaja – Pekka Markkula

Delitalo Oy – palvelumyynnin ruokaratkaisut

Toimitusjohtaja – Miika Helenius

Saarioinen Eesti

Toimitusjohtaja – Aivo Varem