Saarioinen Oy

Tavoitteemme Saarioisissa on kaikin tavoin turvata ruuan toimitukset asiakkaillemme ja kuluttajille sekä varmistaa henkilöstömme terveys ja turvallisuus.

Ruokaviraston tiedotteessa 31.1.2020 todetaan, että tämän hetkisen tiedon mukaan koronavirus ei tartu ihmisiin elintarvikkeiden välityksellä. Elintarvikkeiden valmistusta ja käyttöä ei näin ollen ole syytä rajoittaa.

Saarioisen näkökulmasta epidemian suurimmat välittömät vaikutukset liittyvät henkilöresursseihin. Riskejä liittyy myös mm. raaka-aineiden saatavuuteen, tuotantovälineiden ja varaosien saatavuuteen sekä asiantuntijaresurssien saatavuuteen.

Raaka-ainetoimittajien sekä palveluntuottajien osalta tilannetta päivitetään jatkuvasti ja olemme varautuneet käyttämään vaihtoehtoisia toimittajia kriittisten raaka-aineiden ja palvelun tuottajien osalta.

Olemme laatineet viranomaisten suosituksiin pohjautuen toimintaohjeet henkilöstöllemme liittyen henkilökohtaiseen koronavirukselta suojautumiseen sekä viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Toiminta työpaikalla ja työpisteissä on järjestetty sekä ohjeistettu niin, että riittävä etäisyys muihin säilyy. Kaikki, joiden työtehtävät sen sallivat, ovat siirtyneet etätyöskentelyyn

Lisäksi olemme ottaneet käyttöön mm. seuraavat toimenpiteet:

MATKUSTAMINEN

Työmatkustaminen ulkomaille on kielletty. Kotimaassa toteutamme vain liiketoiminnan kannalta kriittiset matkat ja tapaamiset. Mikäli henkilö vapaa-ajallaan matkustaa ulkomaille, voi hän palata työpaikalle 14 vrk:n kuluttua kotimaahan paluunsa jälkeen. 

VIERAILIJAT

Ulkopuolisten vierailut toimitiloihimme toteutetaan vain erityisen painavista syistä, joita voivat olla esimerkiksi viranomaisen pakollinen vierailu tai toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittisen kumppanin vierailu. Ulkomailla 14 vrk:n sisällä olleita henkilöitä emme ota vastaan toimitiloihimme.

Henkilöstömyymälät kaikilla paikkakunnilla on toistaiseksi suljettu ulkopuolisilta.

Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja päivitämme toimintaohjeistusta tilanteen niin vaatiessa.