Saarioinen Oy

Lähes 200 saarioislaista osallistui vastuullisuusauditointiin vuonna 2018. Mutta mitä auditoinnilla tavoitellaan ja mitä asioita siinä arvioitiin?

Saarioisten toimintaa on arvioitu auditoinneilla vuodesta 1995 lähtien ja Saarioisten vastuullisuutta arvioitiin nyt toisen kerran SMETA*-vastuullisuusauditoinnin periaatteiden pohjalta. Ulkopuolisen toimijan tekemä auditointi kartoittaa tehokkaasti toiminnan tason ja osoittaa hyviä kehittämiskohteita, mikä onkin tavoitteemme: haluamme jatkaa toimintamme kehittämistä entistä paremmaksi.

SMETA-auditoinnissa arvioitiin Saarioisten toimintaa työturvallisuus- ja työterveysasioissa, työoloissa, ympäristöasioissa sekä yleisissä liike-elämän toimintatavoissa. Auditointi kesti 11 päivää, joiden aikana auditoijat tapasivat lähes 200 saarioislaista.

Vastuullisuusauditointi toteutettiin SMETA-ohjeistuksen mukaan, ja Saarioisilla vastattiin laajaan itsearviointikyselyyn jo ennen varsinaista auditointia. SMETA-auditointi poikkeaa muista auditoinneista siinä, että auditoinnissa selvitetään vahvasti henkilöstön näkemyksiä yhtiön toiminnasta. Henkilöstöhaastatteluihin kutsuttiin yhteensä 130 Saarioisten työntekijää ja haastatteluissa kartoitettiin esimerkiksi palkanmaksukäytäntöjä sekä työntekijöiden yhdenvertaisuutta. Auditointi sisälsi lisäksi tehdaskierroksia sekä lukuisia asiakirjatarkastuksia.

Saarioisilla on sertifioinnit elintarviketurvallisuudesta (FSSC 22000), laadunhallinnasta (ISO 9001) sekä ympäristötyöstä (ISO 14001).

*SMETA on lyhenne sanoista Sedex Members Ethical Trade Audit eli Sedexin jäsenten eettinen auditointi. Lisätietoja: www.sedexglobal.com.