Energian käyttö

Ruoanvalmistuksessa energian käyttö on välttämätöntä: keitot on keitettävä ja laatikot paistettava tietyssä lämpötilassa ja riittävän pitkään, jotta taataan laadukas, tuoteturvallinen ja maukas lopputulos. ​

Energian tuotantomuoto on ratkaisevassa osassa, kun lähdemme pienentämään energian käytöstä aiheutuvia hiilipäästöjä. ​

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen omassa lämmöntuotannossa vaatii huolellista suunnittelua ja suuria investointeja. ​ 

Kaikilla energian tuotantomuodoilla on omat ongelmansa ympäristön kannalta, joten kestävin tapa on pyrkiä vähentämään energiankäyttöä aina kun se on mahdollista. Esimerkkejä käytetty ydinpolttoaine, vesireittien patoaminen, tuulivoimaloiden rakentamisen vaikutukset ekosysteemeihin niin merellä kuin maa-alueillakin.

Olemme osallistuneet Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksiin. Nykyisellä sopimuskaudella 2017-2025 olemme sitoutuneet vähentämään energiankulutustamme 7,5 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoteen 2025 mennessä.​

Olemme asettaneet energiankäytölle laitoskohtaiset tavoitteet ja seuraamme kulutusta jatkuvasti. Energiatehokkuutta on parannettu ottamalla käyttöön ajanmukaista, energiaa säästävää tekniikkaa sekä huolehtimalla laitteiden kunnosta ja oikeista säädöistä.