Henkilöstön hyvinvointi

Henkilöstömme hyvinvointi on yksi Saarioisten vastuullisuuden painopistealueista. Siitä olemme vastuullisuustiekarttaamme muodostaneet otsikon ”Hyvinvoiva ja kannustava työyhteisö”.  

Työyhteisön hyvinvoinnin osatekijöitä ovat mm. työturvallisuus, hyvä johtaminen ja osaamisen kehittäminen.