Jatkuvasti kehittyvä henkilöstö

Panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Huolehdimme resurssien riittävyydestä sekä ihmisten jaksamisesta. Tarjoamme myös työkaluja työelämän ja vapaa-ajan tasapainon ylläpitämiseksi.  

Kannustamme saarioislaisia aktiivisesti kehittämään omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tiimien yhteisiä toimintatapoja. Osaamisen kehittämisen tukemiseksi käytössämme on digitaalinen oppimisalusta, joka mahdollistaa opiskelun itselle kiinnostavista ja hyödyllisistä aihealueista sopivina pätkinä ajasta ja paikasta riippumatta. Tuemme myös henkilöstön omaehtoista kouluttautumista – meillä onkin lähes 500 työn ohella suoritettua eri alojen tutkintoa. 

Oppilaitos- ja opiskelijayhteistyömme tukee tavoitteellista ja pitkäjänteistä osaamisen kehittämistyötä sekä auttaa meitä varmistamaan osaavan työvoiman saatavuuden myös tulevaisuudessa. Monipuolisen oppilaitosyhteistyön avulla olemme aktiivisesti mukana tekemässä koko elintarvikealaa tunnetuksi ja houkuttelevaksi koulutusalaksi. Toteutamme yhteistyötä laajasti ja monipuolisin keinoin: työssäoppimisella ja harjoittelupaikkojen tarjoamisella, oppisopimuksin ja koulutuksin, opinnäytetöillä, opiskelijavierailuilla yritykseen sekä erilaisin yhteisin kehitysprojektein.