Jätteet

Luontojalanjälkeä on mahdollista tehokkaasti pienentää hyödyntämällä mahdollisimman suuri osuus hankituista raaka-aineista tai pakkaustarvikkeista. ​

Jätteeksikin päätyy kuitenkin raaka-aineita, valmistuotteita ja pakkaustarvikkeita eri syistä: raaka-aineiden laatupoikkeamat, tuotannon tuotevaihdot ja laiterikot sekä varastoissa kysynnän vaihtelut ja ennustepoikkeamat aiheuttavat hävikkiä. Parannamme jatkuvasti prosessejamme ja teemme yhteistyötä asiakkaiden ja tavarantoimittajiemme kanssa, jotta hävikkiin päätyvän materiaalin määrä jää mahdollisimman pieneksi.​

Yhden jäte voi kuitenkin olla toisen aarre. Tutkimme eri yhteistyökumppanien kanssa mahdollisuutta kierrättää tai muuten hyödyntää meillä jätteeksi päätyviä jakeita mahdollisimman hyvin. Kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä on jo nykyisellään nolla: kaikki kierrätettäväksi kelpaava kierrätetään ja loput hyödynnetään energiana.