Kannustava johtaminen ja työyhteisö

Kohtelemme ihmisiä tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti, arvostavasti ja kunnioittavasti. Jaamme tietoa avoimesti. Jokaisella saarioislaisella on oikeus omassa tehtävässään menestymisessä kannustavaan, hyvään johtamiseen.

Seuraamme työelämän laatua kahdesti vuodessa toteutettavalla QWL (Quality of Working Life) -kyselyllä, jolla selvitämme henkilöstömme kokemusta työhyvinvoinnin eri osa-alueista sekä niihin kohdistuvista kehitystarpeista. Tarkasteltavia osa-alueita ovat  johtaminen, esihenkilötoiminta, toimintakulttuuri, osaaminen ja työtavat. Seuraamme myös psykologisen turvallisuuden kokemaa.