Liharaaka-aine ja auditoinnit

Laadukkaat, turvalliset ja vastuullisesti tuotetut raaka-aineet ovat Saarioisille erittäin tärkeitä. Tämä korostuu etenkin lihan kohdalla, joka on meille yksi tärkeimmistä ja eniten käytetyistä raaka-aineista.

Liha on raaka-aineena herkkä tuoteturvallisuuden kannalta ja myös eettisestä näkökulmasta. Erilaiset vastuullisuusvaatimukset tuotantoeläinten hyvinvointia kohtaan lisääntyvät jatkuvasti.

Saarioisten käyttämästä lihasta noin 73 % on suomalaista.

Kaikki käyttämämme liha tulee tarkoin valikoidulta ja auditoiduilta teurastamoilta, joiden kanssa meillä on pitkäaikaiset toimitussopimukset. Tällä varmistetaan koko lihantuotantoketjun kestävä kehittäminen. Ulkomainen liha tulee pääsääntöisesti EU-alueelta kuten Saksasta, Tanskasta ja Irlannista. Joitakin vähemmän käytettyjä lihalajeja, kuten esimerkiksi saksanhirveä, saamme Uudesta-Seelannista.

Toimittajien auditoinnit

Kun aloitamme yhteistyön uuden lihatoimittajan kanssa, annamme tarkat määritelmät lihan laatuvaatimuksille. Tämä koskee erityisesti tuoteturvallisuutta, kuten esimerkiksi lämpötilavalvontaa ja jäljitettävyyttä. Yhteistyön aloittamisen jälkeen Saarioisten hankinta- sekä laatuosastolta käydään auditoimassa eli tarkastamassa kyseisen teurastamon toimintaa.

Yhden teurastamon auditointi kestää noin yhden työpäivän ja siihen kuuluu erilaisten asiakirjojen läpikäynnin lisäksi myös pistokokeen muodossa tehtäviä tarkastuksia. Lisäksi tutustutaan varsinaiseen toimintaan teurastamon puolella. Tässä yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota eläinten kohteluun sekä siihen, että eläinten kanssa työskentelevillä henkilöillä on koulutus ja pätevyys tehtäväänsä.

Auditointiin kuuluvat pääkohdittain seuraavat asiat:

  • Teurastamon yleiset tiedot
  • Teurastamotoiminnan kuvaus sisältäen muun muassa lihaerien jäljitettävyyden tiloille asti
  • Teurastamon laadunvalvonta sisältäen muun muassa tuoteturvallisuuden asiat kuten lämpötilavalvonnan ja puhtaanapidon
  • Eläinten hyvinvointia koskevat toimintatavat
  • Teurastamon muut vastuullisuuteen liittyvät toimintatavat eli esimerkiksi ympäristöstä huolehtiminen, henkilöstön työturvallisuus ja erilaiset eettiset toimintatavat

Jokaiselta auditoinnilta annetaan palaute teurastamolle. Mikäli toiminnasta havaitaan puutteita, asetetaan teurastamolle määräaika puutteen korjaamiselle. Mikäli puutteita ei korjata, Saarioinen lopettaa yhteistyön kyseisen teurastamon kanssa.

Auditointeja eri teurastamoille tehdään joka vuosi useita, uusinta-auditoinnit tehdään vähintään viiden vuoden välein tai aina teurastamon toiminnan muuttuessa.

Hankimme liharaaka-aineen vain vastuullisesti toimivilta, auditoiduilta teurastamoilta, sillä meille on tärkeintä valmistaa herkullisia tuotteita vastuullisesti tuotetuista, turvallisista raaka-aineista!