Mitä teimme viimeksi?

Ilmastonmuutoksen hillintä on ollut painopistealueistamme tärkein vuonna 2023. Oman toiminnan päästöjen (Greenhouse Gas Protocol scope 1 ja 2) osalta olemme vuoden aikana toteuttaneet vuositasolla peräti 12 300 tonnin päästövähennyksiin johtavat toimenpiteet, jotka toteutuvat täysimääräisesti lokakuusta 2023 alkaen. Toimenpiteitä olivat hiilipäästöttömään sähköön siirtyminen sekä Huittisten tehtaan kylmälaitoksen lämmön talteenotto. ​

Selvitimme vuoden aikana myyntilogistiikan aiheuttamat hiilipäästöt ja teimme selvityksen perusteella vähennyssuunnitelman. Tavoitteenamme on, että päästöt vuonna 2025 olisivat yli 30 % alhaisemmalla tasolla vuoteen 2022 verrattuna (vertailukelpoisin volyymein).​

Energiatehokkuutemme parantamiseksi ja jatkuvat kehityksen varmistamiseksi käynnistimme ISO 50001 energianhallintajärjestelmän sertifioinnin. Saimme sertifikaatin tammikuussa 2024.

Kaikki Saarioisten tuotteet ovat nyt palmuöljyttömiä. Palmuöljyn tuotanto aiheuttaa metsäkatoa vähentäen luonnon monimuotoisuutta, lisäksi toimitusketjuissa esiintyy työperäistä hyväksikäyttöä. Sertifioidun palmuöljyn käyttö voisi olla vaihtoehto, mutta kun palmuöljyn kokonaistuotanto kasvaa sertifioitua tuotantoa nopeammin, kulutuksen globaali vähentäminen on ainoa oikea vaihtoehto. Palmuöljyssä on myös paljon tyydyttynyttä rasvaa, joten se on huomattavasti muita kasviöljyjä epäterveellisempi vaihtoehto. Siksi me emme käytä tuotteissamme palmuöljyä eikä sitä saa olla myöskään raaka-aineissamme.​

Olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoiset tavoitteet luontojalanjälkemme pienentämiseksi. Vähensimme pakkaustarvikkeiden ja erityisesti muovin käyttöä. Suunnittelupöydällä on edelleen useita uusia projekteja käytön vähentämiseksi edelleen.​

Elintarviketeollisuudessa syntyy valitettavasti aina hävikkiä mm. tuotevaihtojen ja allergeenien vaatimien pesujen takia. Tavoitteenamme on vähentää biojätteen määrää sadoilla tonneilla vuoden 2025 loppuun mennessä eri toimenpiteillä, jotka usein vaativat laiteinvestointeja.