Muut ilmastovaikutukset

Elintarviketeollisuuden ilmastovaikutuksista vain pieni osa syntyy tuotteiden valmistuksessa. Ylivoimaisesti suurimmat hiilipäästöt ovat peräisin arvoketjusta, lähinnä raaka-aineiden ja pakkaustarvikkeiden valmistuksesta. Pienempi osa syntyy kuljetuksista tehtaille ja valmistuotteiden jakelusta asiakkaille. ​

Selvitimme 2023 raaka-aineista ja pakkaustarvikkeista aiheutuvat hiilipäästöt. Raaka-aineiden osuus on noin 140 000 tonnia ja pakkaustarvikkeiden osuus noin 7 500 tonnia.​

Parhaillaan käynnissä on loppujen arvoketjumme epäsuorien päästöjen (Greenhouse Gas Protocol scope 3) selvitys, jonka on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2024.

 

Kuljetukset

Olemme selvittäneet Saarioisten järjestämien kuljetusten hiilijalanjäljen: vuonna 2022 se oli 2676 tn CO2. ​

Yhdessä käyttämiemme kuljetusliikkeiden kanssa olemme tunnistaneet tehokkaaksi toimintatavaksi päästöjen vähentämiseksi kalustomuutokset: kun autoja uusitaan, uusien autojen käyttövoimana on dieselöljyn asemesta biokaasu. ​

Biokaasun käyttö vähentää vertailukelpoisia päästöjä noin 90 % dieselöljyyn verrattuna.​

Suunnitteilla olevilla kaluston uusimisilla tavoittelemme yli 800 tonnin (yli 30 % vs 2022) päästövähennyksiä vuoteen 2025 mennessä.