Turvallisuushavainnot ovat avain tapaturmien vähentämiseen

Käynnistimme 2021 ohjelman turvallisuushavaintojen keräämiseksi. Haluamme henkilöstön ilmoittavan havaitsemistaan työturvallisuutta mahdollisesti heikentävistä seikoista ennen kuin ne johtavat läheltä piti -tilanteeseen tai pahimmillaan työtapaturmaan. 

Turvallisuushavaintoja keräämällä ja niihin reagoimalla olemme saaneet käännettyä laskuun sekä tapaturmien että läheltä piti -tilanteiden määrän.  

Turvallisuushavainto voi olla esimerkiksi ilmoitus tehtaan käytävällä hämärässä kohdassa olevasta kynnyksestä. Valaisimen ja musta-keltaisen varoitustarran lisääminen pienentää merkittävästi tapaturman sattumisen todennäköisyyttä.