Työntekijöiden asema

Hankintaketjun vastuullisuuden kohdalla työntekijöiden asema tarkoittaa toimitusketjumme yrityksissä toimivien työntekijöiden asemaa riippumatta toimittajan sijainnista. Monissa valtioissa työntekijöiden oikeudet eivät ole ollenkaan samalla tasolla kuin Suomessa, minkä takia edellytämme toimitusketjumme yrityksissä sekä paikallisen kansallisen lainsäädännön että kansainvälisten työntekijöiden oikeuksia ja esim. lapsityövoiman käytön estämistä koskevien sopimusten noudattamista.