Vastuullinen hankintaketju

Yritys pystyy helpoiten vaikuttamaan vastuullisuusseikkoihin omassa toiminnassaan, on kyse sitten hiilipäästöistä, jätehuollosta tai vaikkapa henkilöstön asemasta. Kuitenkin suurin osa toiminnan ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista syntyy hankintaketjussa oman toiminnan ulkopuolella. Ainoastaan hankintaketjuun vaikuttamalla pystytään varmistamaan esim. vastuullisuus- tai laatusertifioitujen tai muuten lainsäädännön vaatimukset ylittävien raaka-aineiden saanti.

Hankintaketjua on syytä myös valvoa. Sovittujen asioiden noudattamista Saarioisten hankintaketjussa seurataan omin ja ulkopuolisten tahojen tekemin auditoinnein ja tarkastuksin. Kiinnitämme huomiota vastuullisuuteen koko tuotantoketjussa suosimalla ympäristö- ja yhteiskuntavastuunsa hyvin hoitavia toimittajia sekä varmistamalla, että nämä täyttävät vaatimuksemme.