Tulevaisuus on meidän käsissämme

Haluamme Saarioisten vastuullisuusvalinnoilla tehdä oman osuutemme globaalien tulevaisuuden uhkien torjumiseksi.

Tulevaisuudentutkimuksessa ajatellaan, että mahdollisia tulevaisuuksia on useita. Omat valintamme määrittävät, mikä vaihtoehtoisista tulevaisuuksista toteutuu. Esimerkiksi, miehen työmatkan varrella on kukkakioski: töistä lähtiessään hän voi pysähtyä ostamaan vaimolle kukkia, tai sitten päättää ajaa suoraan kotiin kulkematta kioskin kautta. Tehty valinta voi vaikuttaa suurestikin siihen, millainen tunnelma kotona illalla on.

Samaa periaatetta voi skaalata huomattavasti suurempiin ympyröihin, joissa päätöksentekijöitä ja erilaisia valintoja voi olla paljon. Vaihtoehtoisista tulevaisuuksista toteutuu yksi tehtyjen valintojen summana. Yrityksen vastuullisuusnäkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen päätöksillä ja valinnoilla on merkitystä, niin suuressa kuin pienessä mittakaavassa.

Nykyhetkessä tulevaisuuteen kohdistuu erilaisia uhkia. Keskustelua ilmaston lämpenemisestä ja sen vaikutuksista kuulee ja saa lukea ahdistumiseen asti. Luontokadolla voi olla katastrofaalisia vaikutuksia maapallon kykyyn tuottaa ravintoa. Sota lähialueellamme aiheuttaa huolta turvallisuudesta. Valtion velkaantuminen luo epävarmuutta sosiaalipalveluiden riittävyydestä nyt ja tulevaisuudessa. Nämä vain muutamia esimerkkejä mainitakseni.

Hyvä uutinen: omat valintamme yksilöinä, yrityksenä ja yhteiskuntana vaikuttavat siihen, millainen toteutuva tulevaisuus on. Olen usein käyttänyt esimerkkinä otsonikatoa, josta 1980-luvulla puhuttiin paljon ja jota pidettiin suurena uhkana elämän tulevaisuudelle maapallolla. Tuolloin tehdyt valinnat (Wienin yleissopimus 1985 ja sitä seurannut Montrealin pöytäkirja 1987) johtivat maailmanlaajuisesti otsonikerrosta heikentävien aineiden valmistuksen ja käytön huomattavaan vähentämiseen. Toimenpiteiden seurauksena otsonikadon eteneminen on pysähtynyt ja otsonikerroksen arvioidaan palautuvan ennalleen tämän vuosisadan puoliväliin mennessä.

Varsinkin ilmastonmuutos ja luontokato edellyttävät nyt samanlaisia valintoja kuin otsonikadon suhteen tehtiin 1980-luvulla. Saarioisilla keskitymme 2023-2025 vastuullisuustyössä neljään otsikkoon: Kohti hiilineutraaliutta, Luontojalanjäljen pienentäminen, Vastuulliset hankinnat sekä Hyvinvoiva ja kannustava työyhteisö. Näille kaikille osa-alueille olemme määritelleet tavoitteet ja myös mittarit, joilla seuraamme tavoitteiden toteuttamista.

Kannustamme yhteistyökumppaneitamme ja kaikkia muitakin tekemään omia vastuullisia valintojaan, koska tulevaisuus on meille tärkeä.

Vastuullisuus on meidän jokaisen asia!

Jyrki Normaja
Johtaja, vastuullisuus