Maan ja veden käyttö

Suomessa olemme moniin muihin valtioihin verrattuna hyvässä asemassa: harvaanasuttuna maana meillä ei tarvitse hyödyntää luonnon kannalta herkimpiä alueita. ​

Suurimmat maankäytöstä johtuvat ympäristövaikutukset syntyvät arvoketjussamme: raaka-aineiden ja pakkaustarvikkeiden tuotannossa. ​

Vaikka Suomessa on runsaat vesivarat, meidän on pidettävä niistä huolta. Pyrimme jatkuvasti vähentämään vedenkulutustamme. Ruoantuotannossa puhtaan veden saatavuus on olennaista – sitä tarvitaan niin tuotteiden raaka-aineeksi kuin laitteiden ja tilojen pesuihin. Haluamme varmistua siitä, että meiltä lähtevät jätevedet puhdistetaan huolellisesti ennen niiden päätymistä uudelleen luonnon kiertokulkuun.

Lue: Kun Saarioinen myi vedenpuhdistamon Sahalahden kunnalle.