Turvallinen ja terveellinen työympäristö

Fyysisesti ja psykososiaalisesti turvallinen työympäristö on jokaisen saarioislaisen oikeus. Kehitämme ennakoivasti ja ennaltaehkäisevästi toimintaamme yhdessä henkilöstön kanssa, jotta yksikään työntekijä ei loukkaantuisi tai sairastuisi työstä johtuvasta syystä. 

Emme hyväksy tapaturmia. Tutkimme sattuneet vahingot ja parannamme toimintaamme vastaavan tapahtuman estämiseksi jatkossa. Seuraamme jatkuvasti tapaturmataajuutta (sattunutta tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti) – tavoitteemme on nolla. Yhtenä mittarinamme on myös tapaturmista johtuvien työkyvyttömyyspäivien määrä: jos tapaturmia vielä sattuu, haluamme niiden vakavuuden vähenevän. 

Olemme saavuttaneet erinomaisia tuloksia tapaturmien vähentämiseksi kannustamalla ilmoittamaan turvallisuushavaintoja. Näin pystymme usein reagoimaan riskeihin ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa tapaturman.

Työn osaaminen, mukaan lukien esim. koneiden ja laitteiden käyttö, on tärkeä työturvallisuuden osatekijä. Jokainen uusi tai työtehtäviä vaihtava saarioislainen saakin työhön riittävän perehdytyksen. Seuraamme ja mittaamme perehdyttämisen ja työnopastuksen onnistumista. Hyvällä perehdytyksellä ja työnopastuksella varmistamme turvallisen ja sujuvan työskentelyn.